Silvent teknologin för effektiv blåsning med tryckluft

Silvent teknologin – en revolution inom pneumatiken

Silvents patenterade blåsteknik, den så kallade Silvent teknologin, innebär att turbulensen som vanligtvis uppstår vid blåsning med tryckluft minimeras och så kallade laminära luftstrålar genereras.

Med turbulens menas att ett flöde strömmar oordnat och fluktuerar i olika hastigheter och riktningar, vilket skapar tryckvariatoner i luften. Tryckvariationerna i luften är likaställt med ljud och det är just dessa variationer som sätter örats membran i rörelse. Silvents teknologi reducerar ljudnivån. Teknologin minskar turbulensintensiteten i luftströmmen samt genererar en stor del av ljudet vid ett högre frekvensområde som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och därmed ta skada av. När turbulensens intensitet minskas, omvandlas mer av den tillförda energin till riktad rörelseenergi. De minskade förlusterna till turbulens innebär att mindre energi behöver tillföras för att bibehålla blåskraften.

Designen och konstruktionen av munstycket innebär dessutom att en del av luften som omger munstycket medejekteras, med ett relativt litet motstånd, in i luftstrålen och ger en större blåseffekt. Minskad turbulens, ökad frekvens och medejektering av den omgivande luften leder således till en minskad ljudnivå, minskad energitillförsel samt en energieffektiv blåskraft. Varje detalj i Silvents blåsmunstycken är utformat för att optimera mixen av blåskraft, energiförbrukning och bullernivå.

Illustration of air flow from an Silvent air nozzle.

” Designen, placeringen och utloppsvinklarna av lavaldysorna är utformade för att optimera omvandlingen av tryckluftens potentiella energi till riktad koncentrerad rörelseenergi. ”

Silvent teknologin

Vidareutveckling av teknologin

1. Silvents första patent var baserat på att luften strömmar och expanderar genom ett flertal aerodynamiskt utformade hål som genererar parallella luftstrålar och skapar s.k. laminära strålar. Detta har varit grunden för all vidareutveckling av teknologin. Nästa steg i utvecklingen var att ersätta hålen med slitsar. Detta medförde att en större utloppsarea kunde erhållas och därmed högre blåskrafter. Genom att använda aerodynamiskt utformade slitsar kunde de s.k. laminära strålarna bibehållas och därmed även en låg ljudnivå och en effektiv nyttjandegrad av tryckluften.

2. Därefter har Silvent patenterat ett flertal teknologier där bland annat ett patent är baserat på en kombination av redan befintliga Silventpatent med en centralt belägen lavaldysa som skapar en kärnstråle med överljudshastighet som är parallell med de perifera strålarna så att tryckluftens hela energi omvandlas till rörelseenergi utan att strålen expanderar i sidled efter det att strålen lämnat lavaldysan. De perifera strålarna innebär att kärnstrålen inte bromsas upp av den omgivande luften utan kan utnyttjas till full effekt och vid längre blåsavstånd.

3. Silvents senaste generation av patenterade blåsmunstycken är rent tillverkningsmässigt en komplicerad produkt där man inte bara har en central belägen lavaldysa utan i stället är hela utloppsserien baserade på lavalteknologin där varje lavaldysa arbetar tillsammans med övriga lavaldysor. Designen, placeringen och utloppsvinklarna av lavaldysorna är utformade för att optimera omvandlingen av tryckluftens potentiella energi till riktad koncentrerad rörelseenergi. Detta medför en unik kombination av maximalt utnyttjad tryckluft och lägsta möjliga ljudnivå.

 

Silvent har idag ett antal blåspistoler; Pro One, Pro One+ och 767-L , som är utrustade med den nya generationen patenterade blåsmunstycken. Blåspistoler med egenskaper som för bara något år sedan ansågs omöjliga att erbjuda. All forskning, utveckling och produktutveckling hos Silvent sker i nära samarbete med nyckelkunder för att arbeta så effektivt som bara är möjligt.

Silvent - Patented Air Technology

Hitta rätt lösning till din blåsapplikation!

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som förbättrar din applikation. Börja med att besvara de 8 frågorna nedan, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Curved background

Några av våra produkter