Silvent-teknologia tehokkaaseen paineilmapuhallukseen

Silvent-teknologia – vallankumous pneumatiikassa

Silventin patentoitu puhallusteknologia, joka tunnetaan Silvent-teknologiana, tarkoittaa, että yleensä paineilmalla puhallettaessa syntyvä turbulenssi minimoidaan luomalla niin kutsuttuja laminaarisia ilmasuihkuja.

Turbulenssi viittaa virtauksiin, jotka ovat epäjärjestyksessä ja vaihtelevat eri nopeuksilla ja eri kulmissa aiheuttaen painevaihteluita ilmassa. Nämä painevaihtelut vastaavat ääntä, ja juuri nämä vaihtelut voivat saada tärykalvon värisemään. Silvent-teknologia alentaa melutasoja. Teknologia vähentää ilmavirran turbulenssin voimakkuutta ja tuottaa suurimman osan äänestään korkeammalla taajuusalueella kuin mitä ihmiskorva pystyy havaitsemaan tai mikä vahingoittaa sitä. Kun turbulenssin voimakkuus pienenee, suurempi osa syötetystä energiasta muunnetaan kohdistetuksi kineettiseksi energiaksi. Tämä turbulenssin aiheuttamien häviöiden väheneminen johtaa alhaisempaan energian käyttöön puhallusvoiman ylläpitämiseksi.

Suuttimen muotoilun ja muodon ansiosta osa suutinta ympäröivästä ilmasta otetaan mukaan suhteellisen vähäisellä vastuksella ilmasuihkuun, mikä takaa suuremman puhallusvaikutuksen. Näin vähentynyt turbulenssi, korkeampi taajuus ja ympäröivän ilman mukaanotto johtavat melutason ja energian käytön alenemiseen samalla, kun taataan energiatehokas puhallusvoima. Silventin paineilmasuuttimien jokainen osa on suunniteltu optimoimaan puhallusvoiman, energiankulutuksen ja melutasojen yhdistelmä.

Illustration of air flow from an Silvent air nozzle.

” Laval-suuttimien suunnittelu, sijainti ja purkauskulmat on tarkoitettu optimoimaan paineilman potentiaalisen energian muuntaminen ohjatuksi, tiivistetyksi kineettiseksi energiaksi. ”

Silvent Teknologia

Teknologian kehittäminen

1. Silventin ensimmäinen patentti perustui ilman virtaamiseen ja laajenemiseen useiden aerodynaamisten aukkojen avulla, mikä sai aikaan rinnakkaisia ilmavirtoja ja loi niin kutsuttuja laminaarisia ilmasuihkuja. Tämä on muodostanut perustan teknologian kaikelle jatkokehitykselle. Seuraava kehitysaskel oli korvata reiät erityisillä raoilla. Näin pystyttiin saavuttamaan suurempia purkausalueita ja siten suurempia puhallusvoimia. Aerodynaamisia rakoja käyttämällä voitiin ylläpitää laminaarisia ilmasuihkuja ja alhaisia melutasoja sekä käyttää paineilmaa tehokkaasti.

2. Sittemmin Silvent on patentoinut monia teknologioita. Yksi näistä perustuu olemassa olevien Silventin patenttien yhdistelmään. Siinä keskitetty Laval -suutin luo ytimessä ääntä nopeammin kulkevan, reunasuihkujen kanssa samansuuntaisesti virtaavan ilmasuihkun. Paineilman koko energia käännetään kineettiseksi energiaksi ilman, että ydinsuihku laajenee sivulle sen jälkeen, kun se on poistunut Laval -suuttimesta. Reunailmasuihkut estävät ympäröivää ilmaa olemasta haitaksi ydinsuihkulle, jolloin tämä voidaan käyttää täysimääräisesti ja suuremmilla puhallusmatkoilla.

3. Valmistuksen osalta Silventin patentoitujen paineilmasuuttimien uusin sukupolvi on monimutkainen tuote. Se ei sisällä pelkästään keskitettyä Laval-suutinta, vaan myös koko poistosarja perustuu Laval-teknologiaan, jossa jokainen Laval-suutin toimii yhdessä muiden kanssa. Laval-suuttimien suunnittelu, sijainti ja purkauskulmat on tarkoitettu optimoimaan paineilman potentiaalisen energian muuntaminen ohjatuksi, tiivistetyksi kineettiseksi energiaksi. Tämä saa aikaan täysin hyödynnetyn paineilman ja alhaisimman mahdollisen melutason ainutlaatuisen yhdistelmän.

 

Nykyään Silventillä on lukuisia paineilmapistooleita, kuten Pro One, Pro One+ ja 767-L, jotka on varustettu uuden sukupolven patentoiduilla paineilmasuuttimilla. Näissä paineilmapistooleissa on ominaisuuksia, joita olisi ollut mahdotonta tarjota vielä muutama vuosi sitten. Kaikki tutkimus, kehitys ja tuotekehitys tapahtuu Silventillä tiiviissä yhteistyössä avainasiakkaidemme kanssa työskennelläksemme mahdollisimman tehokkaasti.

Silvent - Patented Air Technology

Löydä juuri sinun puhallussovellukseesi sopivin ratkaisu.

Teemme sinulle mielellämme ehdotuksen sovelluksesi parantamiseksi. Aloita vastaamalla kahdeksaan alla olevaan kysymykseen, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Curved background

Joitakin tuotteitamme