You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Technologia firmy Silvent do wydajnego odmuchiwania sprężonym powietrzem

Technologia firmy Silvent – rewolucja w pneumatyce

Opatentowana technologia odmuchu firmy Silvent, nazywana technologią Silvent, wykorzystuje warstwowe strumienie powietrza, aby minimalizować turbulencje powietrza, które zazwyczaj pojawiają się w trakcie odmuchu sprężonym powietrzem.

Turbulencja oznacza przepływy, które są zaburzone i wahają się przy różnych prędkościach i kątach, tworząc różnice ciśnień w powietrzu. Te różnice ciśnień są przyczyną hałasu i to właśnie te różnice są przyczyną drgań bębenków w uszach. Technologia firmy Silvent ogranicza poziom hałasu. Nasza technologia ogranicza intensywność turbulencji w przepływie powietrza i wytwarza większość hałasu w wysokiej częstotliwości, która jest niesłyszalna i nieszkodliwa dla ludzkiego ucha. Po zredukowaniu turbulencji większa ilość dostarczanej energii przekształcana jest w ukierunkowaną energię kinetyczną. Dzięki takiej redukcji strat turbulencji utrzymanie siły nadmuchu wymaga zużycia mniejszej ilości energii.

Ze względu na konstrukcję i kształt dyszy część otaczającego powietrza wciągana jest do strumienia powietrza przy względnie niskim oporze, zapewniając tym samym większą siłę odmuchu. Ograniczone turbulencje, wyższa częstotliwość i wciąganie otaczającego powietrza pozwalają zredukować poziom hałasu i zużycie energii, zapewniając energooszczędną siłę nadmuchu. Każda część dyszy firmy Silvent została zaprojektowana z myślą o optymalizacji siły nadmuchu, zużycia energii i poziomu hałasu.

Illustration of air flow from an Silvent air nozzle.

„Konstrukcja, lokalizacja i kąty nadmuchu dysz Lavala dobrane zostały w taki sposób, aby zoptymalizować przekształcanie energii potencjalnej sprężonego powietrza w kierowaną, skoncentrowaną energię kinetyczną.”

Technologia Silvent

Rozwój technologii

1. Pierwszy patent firmy Silvent oparty był na przepływie i zwiększaniu objętości powietrza poprzez wiele aerodynamicznych otworów, wytwarzających równoległe strumienie powietrza, tworząc tym samym warstwowe strumienie.To stworzyło podstawę dla dalszego rozwoju technologii firmy Silvent. Kolejnym krokiem w rozwoju była zmiana otworów na szczeliny. To umożliwiło osiągnięcie większych obszarów wydmuchu, a w związku z tym większych sił odmuchiwania. Aerodynamiczne otwory umożliwiły wytwarzanie warstwowych strumieni i utrzymywanie niskiego poziomu hałasu, a także wydajne wykorzystanie sprężonego powietrza.

2. Od tego czasu firma Silvent opatentowała wiele technologii, w tym jedną opartą na połączeniu istniejących patentów firmy. Technologia ta wykorzystuje centralnie umieszczoną dyszę Lavala, tworząc strumień naddźwiękowy w środku, który przepływa równolegle do strumieni obwodowych. Cała energia sprężonego powietrza zmieniana jest w energię kinetyczną bez rozchodzenia się strumienia na boki. Strumienie obwodowe uniemożliwiają osłabienie głównego promienia przez otaczające powietrze, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie pełnej skuteczności i większych odległości odmuchiwania.

3. Jeśli chodzi o produkcję, najnowsza generacja dysz firmy Silvent to złożone produkty, które nie tylko wyposażone są w centralną dyszę Lavala, ale w całości oparte są na technologii Lavala. Wszystkie dysze Lavala współpracują ze sobą. Konstrukcja, lokalizacja i kąty nadmuchu dysz Lavala dobrane zostały w taki sposób, aby zoptymalizować przekształcanie energii potencjalnej sprężonego powietrza w kierowaną, skoncentrowaną energię kinetyczną. (Rysunek 3) To unikalne rozwiązanie oferuje pełne wykorzystanie sprężonego powietrza i najniższy możliwy poziom hałasu.

Dzisiaj firma Silvent oferuje kilka typów bezpiecznych pistoletów do przedmuchiwania – Pro One, Pro One+ i 767-L – które wyposażone są w opatentowane dysze nowej generacji. Charakterystyka tych bezpiecznych pistoletów powietrznych byłaby niemożliwa do osiągnięcia jeszcze kilka lat temu. Aby zapewnić największą możliwą wydajność pracy, firma Silvent przeprowadza wszystkie prace badawcze, projektowe i rozwojowe w bliskiej współpracy z kluczowymi klientami.

Silvent - Patented Air Technology

Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojej instalacji odmuchowej!

Chętnie pomożemy prezentując ofertę, która poprawi wydajność obecnej instalacji. Rozpocznij od odpowiedzi na 8 poniższych pytań, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Curved background

Niektóre z naszych produktów