Varför använder våra kunder Silvent?

Tre olika industrier, tre olika svar.

Det finns många anledningar till att våra kunder väljer att använda våra produkter för blåsning med tryckluft. Men i många fall bottnar det i att de vill förbättra sin tillverkningsprocess. Våra kunder finns inom en mängd olika branscher och vi har stor erfarenhet när det kommer till blåsapplikationer. Vi utgår alltid från våra kunders mål när vi presenterar våra lösningar för att ge bästa möjliga resultat. Här följer tre exempel på hur vi hjälper våra kunder.

Förbättrar effektiviteten

Många blåsapplikationer är ineffektiva, vilket kan ge konsekvenser för hela tillverkningsprocessen. En europeisk lastbilstillverkare använder våra produkter för att öka sin effektivitet.
Lastbilstillverkaren har produktion inom många olika områden, som t ex. gjuteri och metallbearbetning. Deras medarbetare utvärderar ständigt tillverkningsprocessen för att finna områden med möjlighet till förbättring och automatisering. De köper ofta våra nylanserade produkter för testning och utvärdering för att hitta nya konkurrensfördelar.

I det här exemplet hjälper vi lastbilstillverkaren att minska produktionstiden samtidigt som energiförbrukningen sänks. Sedan ett par år tillbaka används våra produkter på samtliga av lastbilstillverkarens produktionsanläggningar.

Customer wearing working cloths, working on a computer.

Varför Snickarlaget i Sverige använder Silvents produkter

Nollvision för skador

Blåsning med tryckluft kan vara farligt om det hanteras på fel sätt. Ett världsledande pappersbruk som fokuserar på säkerhet valde att installera våra produkter som en del av sitt säkerhetsarbete.
Pappersbruket arbetar sedan många år med en nollvision angående arbetsolyckor. Trots att tillverkningen av papper är automatiserad är arbetsolyckor ett stort problem. Oftast sker olyckorna under stressiga moment, där medarbetarna agerar utan att tänka på säkerheten. Vi har bland annat utvecklat en produkt speciellt för pappersbruk, för att minimera risken för skador.

Vi hjälper pappersbruket att öka säkerheten för operatörerna. Företaget har använt våra produkter i 20 år.

Customer wearing helmet.

Minska energianvändningen och miljöpåverkan

Tryckluft är väldigt energikrävande vilket medför höga kostnader och negativ miljöpåverkan. Ett amerikanskt stålverk ville få mer kunskap om hur de kunde minska sin energiförbrukning och kontaktade oss.
Ståltillverkning tillhör en av världens mest energikrävande tillverkningsprocesser. Stålverket inledde sitt energiarbete för tio år sedan med en internutbildning tillsammans med Silvent. De tyckte det var viktigt att alla anställda förstod vilka enorma summor tillverkningen kostade och dess negativa konsekvenser på miljön.
Idag levererar vi inte bara produkter till stålverket utan håller även utbildningar för de anställda om nya applikationer och specialdesignade produkter för stålindustrin.

Vi hjälper stålverket att göra enorma energibesparingar. Våra produkter har dessutom förbättrat applikationerna, vilket gjort att kvaliteten på tunnplåten har blivit högre.

Customer wearing helmet and glasses.
Silvent - Patented Air Technology

Applikationssupport?

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag på ett munstycke som förbättrar din applikation. Börja med att besvara de 8 frågorna nedan, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Curved background

Några av våra produkter