Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Varför ska du använda Silvents produkter för blåsning med tryckluft?

3 anledningar till att använda Silvents produkter för blåsning med tryckluft:

 • 50% lägre ljudnivå*
 • 35% mindre energiåtgång*
 • Minskad risk för personskador*

*i jämförelse med ett öppet rör.

 

Detta är möjligt tack vare Silvents teknologi, som reducerar turbulensen och skapar en mer likformig, jämn och rak luftstråle vid blåsning med tryckluft, vilket ibland brukar benämnas som en laminär luftstråle.

 

1. Sänkt bullernivå

Blåsning med tryckluft kan generera höga ljudnivåer, vilket kan skada operatörerna. För att motverka detta är Silvents blåspistoler, blåsmunstycken och luftknivar designade för att sänka ljudnivån vid blåsning med tryckluft. Produkterna reducerar turbulensen, vilket gör det möjligt att sänka bullernivån. De specialdesignade blåsmunstyckena bidrar också till en lägre ljudnivå, då delar av frekvensområdet höjs till nivåer som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och skadas av.

 

2. Minskad risk för arbetsrelaterade skador

Vid blåsning med tryckluft är det viktigt att vara medveten om riskerna. Det finns en stor överrepresentation av yngre personer i olycksstatistiken vilket ofta beror på bristande utbildning i tryckluftsanvändning. Silvents blåsmunstycken har en speciell design som förhindrar att munstyckets mynning kan blockeras av operatören av misstag. Vid total blockering skulle operatören kunna skadas allvarligt. Om trycket blir för högt, vilket kan ske vid total blockering, kan tryckluften tränga in under huden på operatören. Detta kan leda till allvarliga skador som till exempel luftembolism och hjärnblödning. Silvent teknologin minimerar risken för denna typ av skador och uppfyller myndigheternas säkerhetskrav.

 

3. Minskad energiförbrukning

Det är få som är medvetna om hur mycket tryckluft egentligen kostar. För att minska energiförbrukningen är det viktigt att reducera turbulensen som uppstår vid tryckluftsblåsning. Eftersom mindre energi då går åt till uppkomsten av turbulens kan större mängd tillförd energi nyttjas vid blåsningen med tryckluft. Detta ger en effektivare blåsning. Silvent teknologin gör även att det uppstår ökad medejektering, vilket betyder att tryckluften drar med sig den omkringliggande luften. På så vis kan man få ut samma effekt med mindre energimängd.

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö

Blåsning med tryckluft

Blåspistolen finns överallt i en produktionsanläggning och är den produkt som de flesta tänker på när man pratar om blåsning med tryckluft. Blåspistolen används primärt för renblåsning av verktyg, maskiner och detaljer men också av golv, hela arbetsplatser, etc.

 

Blåsning med tryckluft används vid:

 • Renblåsning
 • Torkning
 • Kylning
 • Sortering
 • Förflyttning

 

Vid dessa applikationer används ofta ett vanligt öppet rör, ett borrat hål eller dysor anpassade för vätskor. Det är sällan som någon teknisk dimensionering har utförts, vilket innebär att i princip alla applikationer är överdimensionerade.

Användning av tryckluft i industrin

” Blåsning med tryckluft står för 50% av all tryckluftsförbrukning. ”

 

Blåsning: 50%

Ställdon: 20%

Läckor: 15%

Annat: 10%

Verktyg: 5%

Diagram showing 50% of compressed air in industry is used for blowing with compressed air.

Ersätt öppna rör med blåsmunstycken för tryckluft

Det öppna röret:

 • Används i tillverkningsindustrin över hela världen vid blåsning med tryckluft
 • Finns i olika storlekar och material
 • Ingen som helst teknisk dokumentation

 

Det fungerar ofta att blåsa med ett öppet rör men det finns nackdelar.

 • Genererar en hög skadlig bullernivå på grund av turbulensen som skapas
 • Enormt energikrävande vilket innebär att kostnaden för drift är mycket hög
 • Kan orsaka allvarliga personskador såsom luftembolism

 

De flesta installationerna med öppet rör har inte föregåtts av någon teknisk dimensionering, vilket gör att 90% av dem är ineffektiva och överdimensionerade. Detta gör att vi med våra produkter och vår kunskap kan ersätta installationer med öppet rör och få enorma fördelar.

Öppet rör Silvent blåsmunstycke
Rör invändig Ljudnivå Luftförbrukn. Ersätt med Ljudnivåsänkning Luftbesparing Årsbesparing
Ø mm dB(A) Nm3/h
dB(A) %
Nm3/h %
SEK
2
84 8 MJ4
8 43%
4 50%
832
2.5
87 12 MJ5
8 43%
2 17%
416
3
90 17 MJ6
8 43%
3 18%
624
4
95 30 X01
17 69%
16 53%
3328
5
99 47 1011
15 65%
21 45%
4368
6
102 67 9002W
22 78%
37 55%
7696
7
105 92 973
19 73%
34 37%
7072
8
108 118 703 L
17 69%
58 49%
12064
10
112 185 705 L
19 73%
90 49%
18720
12
116 266 X07
20 75%
146 55%
30368
14
119 363 710 L
19 73%
147 40%
30576
16
122 474 412 L
34 89%
270 57%
56160
17
123 536 715 C
23 80%
225 42%
46800
18
124 599 715 L
20 75%
287 48%
59696
20
126 740 720
22 78%
320 43%
66560
25
131 1159 735 L
22 78%
391 34%
81328
32
139 2677 780 LA
20 75%
927 35%
192816

 

Exempel

Öppet rör Ø 10 mm (3/8″) Ersätt med SILVENT 705 L
Antal timmar per år: Antal timmar per år:
52 veckor x 5 arbetsdagar x 8 timmar = 2 080 timmar 52 veckor x 5 arbetsdagar x 8 timmar = 2 080 timmar
Kostnad per timme: Kostnad per timme:
185 Nm³ x 0.10 kr = 18.50 kr 95 Nm³ x 0.10 kr = 9.50 kr
Årlig driftskostnad = 38 480 kr Årlig driftskostnad = 19 760 kr

Mer kunskap på vår blogg

Några av våra produkter