Varför ska du använda Silvents produkter för blåsning med tryckluft?

Med hjälp av våra produkter och kunskap får du

Förbättrad tillverkningsprocess. Höj kvaliteten och få ett bättre slutresultat.
Längre energiförbrukning. Spara 35% av energianvändningen. *
Bättre arbetsmiljö. Öka säkerheten och sänk bullernivån med 50%. *

* i jämförelse med ett öppet rör.

Blowing with an open pipe vs. a Silvent air nozzle.

Beräkna din energibesparing och ljudnivåsänkning

Se hur mycket energi du kan spara och hur stora ljudnivåsänkningar du kan göra genom att ersätta din befintliga lösning, ett öppet rör, med ett blåsmunstycke från Silvent.

1. Mät diametern på ditt öppna rör. Fyll i resultatet nedan.
2. Uppskatta din blåstid (h) per dag. Fyll i resultatet nedan.

Ersätt ditt öppna rör med

SILVENT 9002W

Besparing Nm³ per år: 19 240 Nm³/år

Besparing SEK per år: 2 694 SEK/år

Sänkt ljudnivå: 22 dB(A)

Silvent - Patented Air Technology

Kontakta våra experter

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för din blåsprocess. Fyll i vårt kontaktformulär, så kontaktar vi dig.

Curved background

Skillnaden mellan Silvents produkter från ett öppet rör

3 illustrations, three differences between open pipes and Silvent's air nozzles.

 

1. Effektivisera arbetsprocessen

Blåsning med tryckluft används ofta för att rengöra, torka, kyla förflytta eller sortera. I många fall är blåsapplikationen ineffektiv då den befintligalösningen, det öppna röret, inte har anpassats till den specifika blåsprocessen och dessutom genererar turbulens. Uppkomsten av turbulens stjäl energi från blåskraften, vilket påverkar slutresultatet negativt. I värsta fall kan även kvalitén på slutprodukten påverkas. Silvents blåsmunstycken för tryckluft minimerar turbulensen och ger en stark och energieffektiv luftstråle. Blåsmunstyckena finns i olika dimensioner och modeller, vilket gör det möjligt att optimera lösningen till blåsprocessen. Silvents experter har lång erfarenhet och hjälper dig gärna att hitta den rätta lösningen för din blåsapplikation, för bästa möjliga resultat.

 

2. Minskad energiförbrukning

Det är få som är medvetna om hur mycket tryckluft egentligen kostar. För att minska energiförbrukningen är det viktigt att reducera turbulensen som uppstår vid tryckluftsblåsning. Eftersom mindre energi då går åt till uppkomsten av turbulens kan större mängd tillförd energi nyttjas vid blåsningen med tryckluft. Detta ger en effektivare blåsning. Silvent teknologin gör även att det uppstår ökad medejektering, vilket betyder att tryckluften drar med sig den omkringliggande luften. På så vis kan man få ut samma effekt med mindre energimängd.

 

3. Minskad risk för arbetsrelaterade skador

Blåsning med tryckluft kan generera höga ljudnivåer, vilket kan skada operatörerna. För att motverka detta är Silvents blåspistoler, blåsmunstycken och luftknivar designade för att sänka ljudnivån vid blåsning med tryckluft. Produkterna reducerar turbulensen, vilket gör det möjligt att sänka bullernivån. De specialdesignade blåsmunstyckena bidrar också till en lägre ljudnivå, då delar av frekvensområdet höjs till nivåer som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och skadas av.

Vid blåsning med tryckluft är det viktigt att vara medveten om riskerna. Det finns en stor överrepresentation av yngre personer i olycksstatistiken vilket ofta beror på bristande utbildning i tryckluftsanvändning. Silvents blåsmunstycken har en speciell design som förhindrar att munstyckets mynning kan blockeras av operatören av misstag. Vid total blockering skulle operatören kunna skadas allvarligt. Om trycket blir för högt, vilket kan ske vid total blockering, kan tryckluften tränga in under huden på operatören. Detta kan leda till allvarliga skador som till exempel luftembolism och hjärnblödning. Silvent teknologin minimerar risken för denna typ av skador och uppfyller myndigheternas säkerhetskrav.

Mer kunskap på vår blogg

Några av våra produkter