Silvent’s technologie voor efficient blazen met perslucht

Silvent technologie – revolutie op het gebied van pneumatiek

De gepatenteerde blaastechnologie van Silvent, ook bekend als Silvent technologie, houdt in dat de turbulentie die ontstaat tijdens het blazen met perslucht tot een minimum wordt beperkt en dat er zogenaamde laminaire luchtstralen worden gegenereerd.

Turbulentie houdt in dat een luchtstroom ongecontroleerd naar buiten stroom en fluctueert qua snelheid en richting, zodat drukvariaties worden veroorzaakt. Deze drukvariaties zijn gelijk aan geluid en juist deze variaties zetten het trommelvlies in beweging. De door Silvent toegepaste technologie vermindert dergelijke geluidsniveaus. Deze technologie vermindert de intensiteit van de turbulentie en genereert het geluid in een frequentiebereik dat hoger is dan wat het menselijk oor kan waarnemen. Wanneer de intensiteit van de turbulentie afneemt, zal meer van de toegevoerde energie in een gerichte bewegingsenergie worden omgezet. Het afnemende verlies ten gevolge van turbulentie houdt in dat er minder energie kan worden toegevoegd om blaaskracht te handhaven.

Het ontwerp en de constructie van het mondstuk betekenen ook dat een gedeelte van de omgevende lucht, met een relatief gezien geringe weerstand, door de luchtstraal wordt opgenomen voor een nog beter blaasvermogen. De geringere turbulentie, hogere frequentie en de opname van omringende lucht zorgen voor een vermindering van het geluidsniveau en de energietoevoer, en tegelijkertijd voor een energie-efficiënte blaaskracht. Elk onderdeel van een Silvent mondstuk is ontworpen voor een optimale combinatie van blaaskracht, energieverbruik en geluidsniveau.

Illustration of air flow from an Silvent air nozzle.

” Het ontwerp, de plaatsing en de uitstroomhoek van de Laval mondstukken zijn gevormd voor optimale overdracht van het potentieel van de perslucht naar een gerichte, geconcentreerde, bewegingsenergie.”

Silvent technologie

Ontwikkeling van de technologie

1. Het eerste patent van Silvent was gebaseerd op de doorvoer van lucht via meerdere aerodynamische openingen voor een parallelle luchtstroom met het doel om zogenaamde laminaire luchtstralen te genereren. Dit vormde de basis voor de verdere ontwikkeling van de technologie. De volgende stap was het vervangen van de openingen door sleuven. Hiermee kon een groter bereik teweeg worden gebracht en dus ook meer blaaskracht. Door gebruik te maken van aerodynamische sleuven, konden de laminaire luchtstralen en het lage geluidsniveau worden gehandhaafd, evenals het efficiënte gebruik van perslucht.

2. Sindsdien heeft Silvent vele technische oplossingen gepatenteerd, waaronder een oplossing die is gebaseerd op een combinatie van reeds gepatenteerde technologieën, met een centraal geplaatst Laval-mondstuk. Hiermee wordt parallel met de perifere stralen een kernstraal met supersonische snelheid gecreëerd, zodat de totale energie wordt omgezet in bewegingsenergie, zonder dat de straal uitzet in zijwaartse richting nadat deze het Laval-mondstuk heeft verlaten. De perifere stralen houden in dat de kernstraal niet wordt afgeremd door de omringende lucht, maar volledig op vol effect kan worden gebruik over grotere afstanden.

3. Productietechnisch gezien vormen de nieuwste generatie gepatenteerde mondstukken ingewikkelde producten, met niet alleen een centraal geplaatst Laval-mondstuk, maar waar de hele uitstroomserie is gebaseerd op Laval-technologie, terwijl elk Laval-mondstuk met de overige Laval-mondstukken samenwerkt. Het ontwerp, de plaatsing en de uitstroomhoeken van de Laval-mondstukken richt zich op een optimale omzet van de potentiële energie van de perslucht in een gerichte, geconcentreerde bewegingsenergie. Dit resulteert in een unieke combinatie voor optimaal gebruik van perslucht bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.

Silvent kan nu meerdere veilige persluchtpistolen aanbieden – Pro One, Pro One + en 767-L – die zijn uitgerust met deze nieuwe generatie gepatenteerde blaasmondstukken. Deze persluchtpistolen hebben een karakteristiek die een paar jaar geleden nog niet mogelijk werd geacht. Voor een zo efficiënt mogelijke manier van werken, vinden alle werkzaamheden wat betreft research en productontwikkeling plaats in nauwe samenwerking met klanten van Silvent.

Silvent - Patented Air Technology

Ontdek de juiste oplossing voor uw blaasapplicatie!

Wij verzorgen een voorstel om uw applicatie te verbeteren. Beantwoordt eerst onderstaande 8 vragen. Daarna nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Curved background

Een aantal van onze producten