Vanliga frågor

Silvent har applikationserfarenhet från 96 länder och hjälper dagligen företag i olika branscher att hitta den optimala produkten för varje enskild applikation. Silvents produkter säljs genom egna försäljningsbolag och ett globalt distributörsnätverk som alla har välutbildade specialister inom tryckluftsdynamik som kan hjälpa dig med din applikation eller utmaning. All personal genomgår regelbundet utbildning på Silvents huvudkontor i Sverige där all forskning och utveckling sker. Kontakta oss

Silvents produkter är utrustade med Silventtekniken,  som gör att tryckluften används på ett optimalt sätt. Silventtekniken minimerar turbulensen och använder sig av medejektering, vilket betyder att munstyckets utformning gör det möjligt för tryckluften att dra nytta av den omkringliggande luften. Läs mer om Silventtekniken här.

OSHA är en förkortning av ”Occupational Safety and Health Administration”, vilket är det federala organ som ansvarar för genomförandet av arbetsmiljölagstiftningen i USA. OSHA reglerar tryckluftsanvändningen i USA och överträdelser mot denna reglering beläggs med böter.

Läs mer om OSHA här eller läs våra riktlinjer för blåsning med tryckluft.

Ofta talar man om tre risker vid blåsning med tryckluft:

  1. Luftembolis, vilket uppstår om tryckluft blåses in under huden, exempelvis via ett sår. Luftbubblor kan då pressas in i blodvenerna och transporteras vidare längs blodbanan. När luftbubblan når hjärtat kan symtomen likna en hjärtattack. Om luftbubblan når hjärnan kan detta leda till hjärnblödning.
  2. Hörselskador eller tinnitus, är allvarliga skador som inte går att bota. Blåspistoler kan ge upphov till höga och skadliga ljudnivåer vid blåsning.
  3. Stänk- och ögonskador, kan uppkomma i samband med blåsning med tryckluft. Vid renblåsning kan smuts, vätskor och spån studsa tillbaka mot operatören och orsaka både kropps- och ögonskador. Läs mer om hur Silvent kan hjälpa dig att minska risken för ögonskador.

Ofta används så kallade öppna rör vid blåsning med tryckluft. Detta skapar turbulens i luften som genererar buller. Silvents produkter minimerar turbulensen och skapar en likformig, jämn och rak så kallad laminär luftström, vilket minskar bullret. Läs mer om Silventtekniken här.

Silvents produkter är framtagna för att hjälpa de operatörer som arbetar med tryckluft dagligen. Samtlig data och tekniska uppgifter grundar sig på tester gjorda med tryckluft. Silvents produkter är endast avsedda för att används för blåsning med tryckluft.

Nej, inte om du använder en produkt som uppfyller kraven från OSHA. Dessa produkter reglerar trycket och ser till att det inte överstiger 30 psi vid blockering.

Silvents produkter kombinerar hög blåskraft med låg ljudnivå och låg energiförbrukning. Den unika kombinationen är möjlig tack vare Silvents egna teknik, Silventtekniken. Läs mer om Silventtekniken här.

Teknisk information och produktdata hittar du på våra produktsidor. Gå vidare till våra produkter.

InTech är den del av Silvent som fokuserar på blåsapplikationer i valsverk inom stål- och aluminiumindustrin. InTechs huvudfokus är att förbättra kvalitén på kundens slutprodukt. Läs mer om InTech här

Tryckluft är effektivt att använda för att blåsa bort glödskal, vatten och emulsion från stålet. En optimal renblåsning leder till förbättrad kvalitet med färre ytdefekter både vid varm- och kallvalsning. Läs mer om blåsning i stålindustrin här

  1. Låg underhållskostnad
  2. Klarar hög belastning under lång tid utan risk för överhettning
  3. Enkelt att lagra
  4. Enkelt att transportera
  5. Kan användas vid tillverkning som kräver hög renlighet