Vanliga frågor

Hittar du inte svaret du söker? Är intresserad av att veta mer om Silvent eller våra lösningar? Hör gärna av dig till oss via mejl eller telefon.

Info@silvent.se

+46 (0)33 23 79 00

1. Hur kan Silvents produkter spara energi?

Silvents produkter är utrustade med Silventtekniken,  som gör att tryckluften används på ett optimalt sätt. Silventtekniken minimerar turbulensen och använder sig av medejektering, vilket betyder att munstyckets utformning gör det möjligt för tryckluften att dra nytta av den omkringliggande luften. Läs mer om Silventtekniken här.

 

2. Vad är OSHA?

OSHA är en förkortning av ”Occupational Safety and Health Administration”, vilket är det federala organ som ansvarar för genomförandet av arbetsmiljölagstiftningen i USA. OSHA reglerar tryckluftsanvändningen i USA och överträdelser mot denna reglering beläggs med böter.

Läs mer om OSHA här eller läs våra riktlinjer för blåsning med tryckluft.

 

3. Hur kan en blåspistol vara farlig?

Ofta talar man om tre risker vid blåsning med tryckluft:

  1. Luftembolis, vilket uppstår om tryckluft blåses in under huden, exempelvis via ett sår. Luftbubblor kan då pressas in i blodvenerna och transporteras vidare längs blodbanan. När luftbubblan når hjärtat kan symtomen likna en hjärtattack. Om luftbubblan når hjärnan kan detta leda till hjärnblödning. Pro One kan förhindra detta. Läs mer här. 
  2. Hörselskador eller tinnitus, är allvarliga skador som inte går att bota. Blåspistoler kan ge upphov till höga och skadliga ljudnivåer vid blåsning. Läs mer om hur Silvent kan hjälpa dig att sänka ljudnivån.
  3. Stänk- och ögonskador, kan uppkomma i samband med blåsning med tryckluft. Vid renblåsning kan smuts, vätskor och spån studsa tillbaka mot operatören och orsaka både kropps- och ögonskador. Läs mer om hur Silvent kan hjälpa dig att minska risken för ögonskador. 

 

4. Hur kan Silvents produkter sänka ljudnivån?

Ofta används så kallade öppna rör vid blåsning med tryckluft. Detta skapar turbulens i luften som genererar buller. Silvents produkter minimerar turbulensen och skapar en likformig, jämn och rak så kallad laminär luftström, vilket minskar bullret.
Läs mer om Silventtekniken här.

 

5. Kan man använda Silvent produkter för vätskor?

Silvents produkter är framtagna för att hjälpa de operatörer som arbetar med tryckluft dagligen. Samtlig data och tekniska uppgifter grundar sig på tester gjorda med tryckluft. Silvents produkter är endast avsedda för att används för blåsning med tryckluft.

 

6. Behöver jag reglera trycket till 30psi?

Nej, inte om du använder en produkt som uppfyller kraven från OSHA. Dessa produkter reglerar trycket och ser till att det inte överstiger 30 psi vid blockering.

 

7. Vad är speciellt med Silvents produkter?

Silvents produkter kombinerar hög blåskraft med låg ljudnivå och låg energiförbrukning. Den unika kombinationen är möjlig tack vare Silvents egna teknik, Silventtekniken. Läs mer om Silventtekniken här.

 

8. Vart hittar jag produktdata om er produkter?

Teknisk information och produktdata hittar du på våra produktsidor. Gå vidare till våra produkter.

 

9. Vad är Silvent InTech?

InTech är den del av Silvent som fokuserar på blåsapplikationer i valsverk inom stål- och aluminiumindustrin. InTechs huvudfokus är att förbättra kvalitén på kundens slutprodukt. Läs mer om InTech här

 

10. Hur kan tryckluft förbättra kvalitén på mitt stål?

Tryckluft är effektivt att använda för att blåsa bort glödskal, vatten och emulsion från stålet. En optimal renblåsning leder till förbättrad kvalitet med färre ytdefekter både vid varm- och kallvalsning. Läs mer om blåsning i stålindustrin här

 

 11. Vilka är fördelarna med att använda tryckluft som en energikälla?

  • Låg underhållskostnad
  • Klarar hög belastning under lång tid utan risk för överhettning
  • Enkelt att lagra
  • Enkelt att transportera
  • Kan användas vid tillverkning som kräver hög renlighet

 

10 sanningar om blåsning med tryckluft

Läs mer

Blåspistol

Pro One

Läs mer