Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Dlaczego warto stosować produkty do odmuchiwania sprężonym powietrzem firmy Silvent?

Trzy dobre powody, aby używać produktów firmy Silvent do odmuchiwania sprężonym powietrzem:

 • 50% mniejszy poziom hałasu*
 • 35% mniejsze zużycie energii*
 • Obniżone ryzyko urazów*

*W porównaniu z otwartą rurą.

Jest to możliwe dzięki technologii firmy Silvent, która redukuje turbulencje i wytwarza bardziej jednolity, płynny i prosty strumień powietrza podczas odmuchiwania sprężonym powietrzem, który czasem nazywany jest warstwowym strumieniem powietrza.

 

1. Zredukowany poziom hałasu

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem może powodować dużo hałasu, który jest szkodliwy dla operatorów. Aby temu zaradzić, bezpieczne pistolety do przedmuchiwania, dysze i noże powietrzne firmy Silvent opracowywane są z myślą o redukowaniu poziomu hałasu wytwarzanego podczas odmuchiwania sprężonym powietrzem. Produkty ograniczają turbulencje, co pozwala zmniejszyć poziom hałasu. Specjalnie zaprojektowane dysze również pomagają zredukować poziom hałasu poprzez zwiększanie częstotliwości niektórych dźwięków do poziomu, który jest niesłyszalny i nieszkodliwy dla ludzkiego ucha.

 

2. Zmniejszone ryzyko urazów w pracy

Podczas stosowania sprężonego powietrza należy mieć na uwadze zagrożenia z tym związane. Statystyki wskazują, że najczęstszymi ofiarami wypadków są młodzi ludzie, co często wynika z braku odpowiedniego przeszkolenia w stosowaniu sprężonego powietrza. Dysze firmy Silvent cechują się specjalną konstrukcją, która zapobiega przypadkowemu zablokowaniu otworu dyszy przez operatora. Całkowite zablokowanie otworu może stwarzać ryzyko odniesienia poważnych urazów ciała przez operatora. Jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie, co może mieć miejsce w przypadku całkowitego zablokowania, sprężone powietrze może dostać się pod skórę operatora. To może być przyczyną poważnych urazów, takich jak zatory powietrzne lub krwotok śródmózgowy. Technologia firmy Silvent minimalizuje ryzyko powstania tego typu urazów i spełnia rządowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

 

3. Zmniejszone zużycie energii

Niewiele osób ma świadomość tego, jak kosztowne jest sprężone powietrze. Aby ograniczyć zużycie energii, ważne jest, aby zredukować turbulencje, które mają miejsce podczas odmuchiwania sprężonym powietrzem. Ponieważ mniej energii jest zużywane na wytwarzanie turbulencji, większa jej ilość może zostać użyta do odmuchiwania sprężonym powietrzem. To sprawia, że odmuchiwanie jest bardziej wydajne. Technologia firmy Silvent zwiększa również zasysanie powietrza, co oznacza, że sprężone powietrze wciąga otaczające powietrze do swojego strumienia. W ten sposób uzyskiwana jest wyższa wydajność przy mniejszym zużyciu energii.

Każdy ma prawo do pracowania w dobrym środowisku roboczym.

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania można znaleźć w każdym zakładzie produkcyjnym w każdym miejscu na świecie i są produktami, które często jako pierwsze przychodzą na myśl, gdy mówimy o odmuchiwaniu sprężonym powietrzem. Bezpieczne pistolety powietrzne są głównie stosowane do czyszczenia narzędzi, maszyn i części, ale również podłóg i całych stanowisk pracy itp.

 

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem jest stosowane w celu:

 • Odmuchiwania zanieczyszczeń
 • Osuszania
 • Chłodzenia
 • Sortowania
 • Transportowania

W takich zastosowaniach często używane są konwencjonalne otwarte rury z wywierconym otworem lub dysze nadające się do transportowania płynów. Techniczne obliczenia projektowe są rzadko przeprowadzane, co z zasady oznacza, że wymiary każdej instalacji są zbyt duże.

Stosowanie sprężonego powietrza w przemyśle

„Odmuchiwanie sprężonym powietrzem stanowi 50% całego zużycia sprężonego powietrza”

Odmuchiwanie: 50%

Siłowniki: 20%

Nieszczelności: 15%

Inne: 10%

Narzędzia: 5%”

Diagram showing that 50% of compressed air in industry is used for blowing with compressed air.

Wymiana otwartych rur na dysze do podawania sprężonego powietrza

Otwarte rury:

 • Stosowane są w branży produkcyjnej do odmuchiwania sprężonym powietrzem
 • Dostępne są rury w różnych rozmiarach i wykonane z rozmaitych materiałów
 • Brak jakiejkolwiek dokumentacji technicznej

 

Otwarte rury często spełniają swoje zadanie, ale ich stosowanie wiąże się z pewnymi niedogodnościami:

 • Generują wysoki poziom szkodliwego hałasu z powodu wytwarzanych turbulencji
 • Zużywają dużo energii, co oznacza bardzo wysokie koszty eksploatacji
 • Mogą powodować poważne urazy, takie jak zatory powietrzne

Większość instalacji z otwartymi rurami jest wykonywanych bez uprzednich projektowych obliczeń technicznych, co oznacza, że ponad 90% z nich nie jest w pełni wydajnych i ma nieprawidłowe wymiary. Dzięki naszym produktom i specjalistycznej wiedzy jesteśmy w stanie wymienić instalacje z otwartymi rurami, zapewniając w ten sposób ogromne korzyści.

Otwarta rura Dysza firmy Silvent
Rurka Poziom hałasu Zużycie powietrza Zmiana na Redukcja poziomu hałasu Oszczędność powietrza Roczne oszczędności
Ø wew. mm dB(A) Nm3/godz.
dB(A) %
Nm3/godz %
EUR
2
84 8 MJ4
8 43%
4 50%
133
2.5
87 12 MJ5
8 43%
2 17%
67
3
90 17 MJ6
8 43%
3 18%
100
4
95 30 X01
17 69%
16 53%
532
5
99 47 1011
15 65%
21 45%
699
6
102 67 9002W
22 78%
37 55%
1231
7
105 92 973
19 73%
34 37%
1132
8
108 118 703 L
17 69%
58 49%
1930
10
112 185 705 L
19 73%
90 49%
2995
12
116 266 X07
20 75%
146 55%
4859
14
119 363 710 L
19 73%
147 40%
4892
16
122 474 412 L
34 89%
270 57%
8986
17
123 536 715 C
23 80%
225 42%
7488
18
124 599 715 L
20 75%
287 48%
9551
20
126 740 720
22 78%
320 43%
10 650
25
131 1159 735 L
22 78%
391 34%
13 012
32
139 2677 780 LA
20 75%
927 35%
30 851

Przykład

Otwarta rura Ø 10 mm (3/8″) Wymieniona na SILVENT 705 L
Liczba godzin rocznie: Liczba godzin rocznie:
52 tygodnie x 5 dni roboczych x 8 godzin = 2 080 godzin 52 tygodnie x 5 dni roboczych x 8 godzin = 2 080 godzin
Koszt na godzinę: Koszt na godzinę:
185 Nm³ x 0.065 zł = 12.025 zł 95 Nm³ x 0.065 zł = 6.175 zł
Roczny koszt eksploatacji = 25 012 zł Roczny koszt eksploatacji = 12 844 zł

Niektóre z naszych produktów