You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Silvents strongest air knife, SILVENT AirPlow

Vet du vad du letar efter?

Effektiv blåsning med tryckluft i stål- och aluminiumindustrin

Blåsning med tryckluft är ett effektivt sätt att förbättra kvaliteten på slutprodukten i både varm- och kallvallsverk. Tryckluft kan användas för att avlägsna emulsion, vatten och glödskal från det valsade materialets yta. Det kan också användas för kylning och torkning. Silvent InTech, Silvents globala division som har fokus på kvalitetsförbättringar inom stål- och aluminiumindustrin, har lång erfarenhet av tillämpningar och metoder för effektiv blåsning med tryckluft.

 

Två anledningar till blåsning med tryckluft i valsverk

För att klara industrins tuffa och krävande miljö har Silvent tagit fram unika munstycken och luftknivar, speciellt konstruerade för användning vid valsning av stål och aluminium. Silvents blåsmunstycken och luftknivar, för blåsning med tryckluft, är framtagna i syfte att öka applikationens effektivitet och förbättra kvaliteten på det valsade materialet.

 

Förbättra stålkvaliteten och minska antal kassationer

För att kvalificera sig som leverantör av valsade stål- och aluminiumprodukter till krävande kunder inom exempelvis bilindustrin, har fokus på ytfinish blivit allt viktigare för många företag i denna sektor. Silvent InTech kan genom sin kunskap och mångåriga erfarenhet bistå med lösningar för bättre ytfinish av valsade produkter, med hjälp av tryckluftsblåsning. Silvents teknik appliceras hela vägen från varmvalsverk till kallvalsverk och oavsett produktens slutliga storlek och form. Med en genomtänkt och kontrollerad tillämpning av tryckluftsblåsning i tillverkningsprocessen kan man i många fall uppnå betydande förbättringar i ytfinish på den färdiga produkten. Detta leder till färre kundreklamationer, minskad materialförbrukning, och bättre lönsamhet.

 

Lång och unik applikationserfarenhet inom stål- och aluminiumindustrin

Silvents ingenjörer har en unik kunskapsbank av applikationer i både varm- och kallvalsverk. Ofta arbetar Silvent InTech’s ingenjörer även ute hos kunderna, då många av applikationerna är komplicerade. Vid samtliga applikationer utgår man från blåskraft, blåsmönster, blåsavstånd och blåsvinkel för att optimera lösningen. Silvents ingenjörsteam på huvudkontoret i Borås arbetar för att garantera att varje ritning och tekniskt förslag optimerar Silvent-teknologin. Silvent InTech är ett bevis på att Silvent kan erbjuda så mycket mer än bara produkter.

AirPlow

Munstycken och luftknivar för blåsning med tryckluft med extremt höga blåskrafter

Inom stål- och aluminiumindustrin är det viktigt att använda högkvalitativ utrustning, som tål både nötning och värme. Silvent har därför utvecklat robusta och värmetåliga munstycken för blåsning med tryckluft. Samtliga InTech produkter har hög blåskraft, vilket ofta krävs för att förbättra effektiviteten i valsverken.

 

Blåsmunstycken utvecklade för stål- och aluminiumindustrin

Vid blåsning med tryckluft i stål- och aluminiumindustrin krävs ofta extra hög blåskraft. Silvent har därför utvecklat blåsmunstycken speciellt för blåsning i metallindustrin. Blåskraften, blåsmönstret och materialet är anpassat för att tåla stål- och aluminumindustrins krävande miljö. Till exempel är Silvents starkaste blåsmunstycke, SILVENT 780 LA, utvecklat i samarbete med ett av världens ledande varmvalsverk.

 

Luftkniv utvecklad för stål- och aluminiumindustrin

För att uppfylla industrins krav har Silvent utvecklat en luftkniv med mycket hög blåskraft, även kallad luftplog, som heter SILVENT AirPlow. Luftplogen konfigureras av Silvents ingenjörer och anpassas direkt till varje enskild applikation, för att garantera bästa möjliga resultat utifrån kundens behov och önskemål. Samtliga luftplogar testas hos Silvent i Sverige innan levereras.

Vid beställning av en kundanpassad luftplog tar Silvents ingenjörer fram en unik lösning, som presenteras i en rapport. Rapporten innehåller:

  • Kommentarer kring den befintliga lösningen
  • Presentation av den nya luftkniven samt teknisk information
  • Cad-ritning
  • Information om hur luftkniven ska installeras
  • Förslag på tillbehör som kan underlätta applikationen

 

Utöver Silvents kunskap, erfarenhet och produktrapport ingår även full teknisk support avseende blåskraft, blåsmönster, blåsavstånd, blåsvinkel samt support under installationen. Silvents ingenjörer hjälper gärna till att ta fram en luftplog som uppfyller dina krav. Börja med att besvara de 6 frågorna i vår checklista.

Silvent - Patented Air Technology

Hitta rätt lösning för din industri!

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som förbättrar din applikation. Börja med att besvara de 6 frågorna nedan, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Curved background

AirPlow tekniken

Silvent har tagit fram en luftplog som är utformad för att effektivisera blåsning med tryckluft i stål- och aluminiumindustrin samt förbättra kvaliteten på slutprodukten.

 

V-formad eller rak modell

Silvents luftplog, SILVENT AirPlow, går att beställa i två olika modeller, rak eller v-formad. Den raka modellen rekommenderas framförallt till applikationer med begränsat installationsutrymme. Båda modellerna utnyttjar den mest optimala V-plogvinkeln för att blåsa från mitten av objektet ut mot kanterna. På så vis kan bland annat emulsion avlägsnas effektivt från ytan.

 

Justerbar i olika vinklar

För att underlätta optimeringen av luftplogen är det möjligt att justera blåsvinkeln och riktningen av luftströmmen vid installation. Konstruktionen underlättar installation av luftplogen och ger användaren möjlighet att enkelt justera och anpassa renblåsningen för bästa effekt i den aktuella processen.

 

Sektionering beroende på täckningsbredd

Silvents luftplog gör det även möjligt att sektionera tryckluftsblåsningen beroende på det valsade materialets bredd. Blåsningen med tryckluft kan därmed optimeras och användas mer effektivt. Det är även viktigt att justera blåsbredden, för att garantera ett bra resultat.

Installation av luftplog för stål- och aluminiumverk

Installationen av en luftplog är viktig för att garantera ett effektivt och kvalitativt resultat. Vid installation bör man följa de rekommendationer som finns att läsa i produktmanualen för varje enskild luftplog.

Blåsavstånd och blåsvinkel är ofta avgörande för resultatet. Luftplogens konstruktion, med inbyggd justering av blåsvinkeln, underlättar arbetet med att optimera luftströmmens riktning.

Tillförseln av tryckluft är helt avgörande för luftplogens prestanda. Därför är det viktigt att använda korrekt storlek på luftledningarna och försäkra sig om att kopplingar och anslutningar inte stryper lufttillförseln. Kompressoranläggningens kapacitet avseende tryck och flöde måste säkerställas.

Det är också viktigt att luftplogen installeras så att luftströmmen obehindrat når ytan som skall renblåsas. Kringliggande utrustning och eventuella skyddsplåtar måste utformas så att de inte stör luftströmmens utbredning. Silvent InTech’s ingenjörer bistår gärna med tips och rekommendationer om detta.

 

Mer kunskap på vår blogg

Några av våra produkter