Najczęściej zadawane pytania

Firma Silvent ma doświadczenie w tworzeniu rozwiązań, zebrane w 96 krajach i codziennie pomaga spółkom z różnych branż w dobieraniu produktów optymalnych dla każdego poszczególnego zastosowania. Firma Silvent sprzedaje produkty poprzez własne spółki handlowe i globalną sieć dystrybutorów, z których wszyscy są specjalistami, dobrze wyszkolonymi w zakresie dynamiki sprężonego powietrza, którzy pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie lub sprostać wyzwaniom. Wszyscy członkowie naszego personelu przechodzą regularne szkolenia w siedzibie firmy Silvent, zlokalizowanej w Szwecji, gdzie prowadzone są wszystkie prace badawcze i rozwojowe. Skontaktuj się z nami

Produkty firmy Silvent wyposażone są w autorską technologię firmy, która wykorzystuje sprężone powietrze w wydajny i skuteczny sposób. Technologia firmy Silvent minimalizuje turbulencje i wykorzystuje wyrzut połączony, co oznacza, że konstrukcja dyszy umożliwia wykorzystanie powietrza otoczenia przy odmuchiwaniu sprężonym powietrzem. Dowiedz się więcej o technologii firmy Silvent w tym miejscu.

OSHA jest skrótem od Occupational Safety and Health Administration (Administracja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy), która jest agencją federalną, odpowiedzialną za wdrażanie prawodawstwa dotyczącego higieny i bezpieczeństwa pracy w Stanach Zjednoczonych. OSHA reguluje korzystanie ze sprężonego powietrza w Stanach Zjednoczonych, a nieprzestrzeganie jej przepisów grozi karami finansowymi.

Często wymienia się trzy ryzyka związane z odmuchiwaniem sprężonym powietrzem:

 

1. Zatory powietrzne, które powstają w wyniku dostania się powietrza pod skórę, np. poprzez ranę. W takiej sytuacji może dojść do wprowadzenia pęcherzyków powietrza do żył, a w związku z tym do krwiobiegu. Gdy pęcherz powietrza dotrze do serca, mogą pojawić się objawy zbliżone do zawału serca. Dotarcie pęcherzyka powietrza do mózgu może spowodować wylew.

 

2. Utrata słuchu i szumy uszne są poważnymi schorzeniami, które są nieuleczalne. Pistolety powietrzne generują szkodliwe, wysokie poziomy hałasu podczas odmuchiwania.

 

3. W trakcie odmuchiwania sprężonym powietrzem obecne mogą być rozpryski i może dojść do urazów oczu. Podczas czyszczenia zabrudzenia, ciecze i wióry mogą odbić się w stronę operatora, powodując urazy ciała i oczu.

Do odmuchiwania sprężonym powietrzem często wykorzystywane są otwarte rury. Turbulencje w powietrzu wytwarzane w ten sposób powodują hałas. Produkty firmy Silvent minimalizują turbulencje i tworzą jednolity, płynny i prosty warstwowy przepływ powietrza, który redukuje hałas. Dowiedz się więcej o technologii firmy Silvent w tym miejscu.

Produkty firmy Silvent zaprojektowane są w taki sposób, aby wspierały operatorów w trakcie stosowania sprężonego powietrza każdego dnia. Wszystkie dane i informacje techniczne oparte są na badaniach przeprowadzanych z użyciem sprężonego powietrza. Produkty firmy Silvent są przeznaczone wyłącznie do przeprowadzanie operacji odmuchiwania sprężonym powietrzem.

Nie, jeśli używasz produktu, który spełnia wymagania OSHA. Produkty takie regulują ciśnienie i uniemożliwiają przekroczenie 30 psi w przypadku zatoru.

Produkty firmy Silvent oferują wysoką siłę odmuchu przy niskim poziomie hałasu i zużyciu energii. Takie unikalne połączenie jest możliwe dzięki autorskiej technologii firmy Silvent, zwanej „Silventtekniken”. Dowiedz się więcej o technologii firmy Silvent w tym miejscu.

Informacje techniczne i dane produktów znajdują się na stronach produktów. Przejdź do produktów.

InTech jest częścią firmy Silvent, zajmującą się rozwiązaniami w zakresie odmuchiwania w walcowniach przemysłu obróbki stali i aluminium. InTech głównie koncentruje się na poprawianiu jakości końcowego produktu klienta. Dowiedz się więcej o InTech w tym miejscu.

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem jest skutecznym sposobem usuwania zgorzelin, wody i emulsji ze stali. Optymalne czyszczenie odmuchiwaniem poprawia jakość i zmniejsza ilość defektów powierzchni zarówno w przypadku walcowania na zimno, jak i walcowania na gorąco. Dowiedz się więcej o odmuchiwaniu w branży obróbki stali w tym miejscu.

  1. Niskie koszty konserwacji
  2. Może wytrzymać duże obciążenia przez długi czas bez ryzyka przegrzania
  3. Łatwe magazynowanie
  4. Łatwy transport
  5. Możliwość stosowania w produkcji wymagającej wysokiego stopnia czystości