You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Najczęściej zadawane pytania

Firma Silvent ma doświadczenie w tworzeniu rozwiązań, zebrane w 96 krajach i codziennie pomaga spółkom z różnych branż w dobieraniu produktów optymalnych dla każdego poszczególnego zastosowania. Firma Silvent sprzedaje produkty poprzez własne spółki handlowe i globalną sieć dystrybutorów, z których wszyscy są specjalistami, dobrze wyszkolonymi w zakresie dynamiki sprężonego powietrza, którzy pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie lub sprostać wyzwaniom. Wszyscy członkowie naszego personelu przechodzą regularne szkolenia w siedzibie firmy Silvent, zlokalizowanej w Szwecji, gdzie prowadzone są wszystkie prace badawcze i rozwojowe. Skontaktuj się z nami

Produkty firmy Silvent wyposażone są w autorską technologię firmy, która wykorzystuje sprężone powietrze w wydajny i skuteczny sposób. Technologia firmy Silvent minimalizuje turbulencje i wykorzystuje wyrzut połączony, co oznacza, że konstrukcja dyszy umożliwia wykorzystanie powietrza otoczenia przy odmuchiwaniu sprężonym powietrzem. Dowiedz się więcej o technologii firmy Silvent w tym miejscu.

OSHA jest skrótem od Occupational Safety and Health Administration (Administracja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy), która jest agencją federalną, odpowiedzialną za wdrażanie prawodawstwa dotyczącego higieny i bezpieczeństwa pracy w Stanach Zjednoczonych. OSHA reguluje korzystanie ze sprężonego powietrza w Stanach Zjednoczonych, a nieprzestrzeganie jej przepisów grozi karami finansowymi.

Często wymienia się trzy ryzyka związane z odmuchiwaniem sprężonym powietrzem:

 

1. Zatory powietrzne, które powstają w wyniku dostania się powietrza pod skórę, np. poprzez ranę. W takiej sytuacji może dojść do wprowadzenia pęcherzyków powietrza do żył, a w związku z tym do krwiobiegu. Gdy pęcherz powietrza dotrze do serca, mogą pojawić się objawy zbliżone do zawału serca. Dotarcie pęcherzyka powietrza do mózgu może spowodować wylew.

 

2. Utrata słuchu i szumy uszne są poważnymi schorzeniami, które są nieuleczalne. Pistolety powietrzne generują szkodliwe, wysokie poziomy hałasu podczas odmuchiwania.

 

3. W trakcie odmuchiwania sprężonym powietrzem obecne mogą być rozpryski i może dojść do urazów oczu. Podczas czyszczenia zabrudzenia, ciecze i wióry mogą odbić się w stronę operatora, powodując urazy ciała i oczu.

Do odmuchiwania sprężonym powietrzem często wykorzystywane są otwarte rury. Turbulencje w powietrzu wytwarzane w ten sposób powodują hałas. Produkty firmy Silvent minimalizują turbulencje i tworzą jednolity, płynny i prosty warstwowy przepływ powietrza, który redukuje hałas. Dowiedz się więcej o technologii firmy Silvent w tym miejscu.

Produkty firmy Silvent zaprojektowane są w taki sposób, aby wspierały operatorów w trakcie stosowania sprężonego powietrza każdego dnia. Wszystkie dane i informacje techniczne oparte są na badaniach przeprowadzanych z użyciem sprężonego powietrza. Produkty firmy Silvent są przeznaczone wyłącznie do przeprowadzanie operacji odmuchiwania sprężonym powietrzem.

Nie, jeśli używasz produktu, który spełnia wymagania OSHA. Produkty takie regulują ciśnienie i uniemożliwiają przekroczenie 30 psi w przypadku zatoru.

Produkty firmy Silvent oferują wysoką siłę odmuchu przy niskim poziomie hałasu i zużyciu energii. Takie unikalne połączenie jest możliwe dzięki autorskiej technologii firmy Silvent, zwanej „Silventtekniken”. Dowiedz się więcej o technologii firmy Silvent w tym miejscu.

Informacje techniczne i dane produktów znajdują się na stronach produktów. Przejdź do produktów.

InTech jest częścią firmy Silvent, zajmującą się rozwiązaniami w zakresie odmuchiwania w walcowniach przemysłu obróbki stali i aluminium. InTech głównie koncentruje się na poprawianiu jakości końcowego produktu klienta. Dowiedz się więcej o InTech w tym miejscu.

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem jest skutecznym sposobem usuwania zgorzelin, wody i emulsji ze stali. Optymalne czyszczenie odmuchiwaniem poprawia jakość i zmniejsza ilość defektów powierzchni zarówno w przypadku walcowania na zimno, jak i walcowania na gorąco. Dowiedz się więcej o odmuchiwaniu w branży obróbki stali w tym miejscu.

  1. Niskie koszty konserwacji
  2. Może wytrzymać duże obciążenia przez długi czas bez ryzyka przegrzania
  3. Łatwe magazynowanie
  4. Łatwy transport
  5. Możliwość stosowania w produkcji wymagającej wysokiego stopnia czystości