Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

LJUDDäMPARE
SILVENT SIS-20

Artikelnummer: 70200169111, 70200269111

  • 2" Ljuddämpare med indikator

Silvents ljuddämpare är utvecklade för att klara känsliga system med stora flöden och krav på hög genomsläpplighet. Dämparna har ett litet inbyggnadsmått, extremt effektiv ljuddämpning och en inbyggd varningsindikator som omedelbart indikerar om mottrycket ökar i systemet. Det unika filtret är indelat i ett antal ljudfällor eller celler som dels ger en extremt bra ljuddämpning och dels en mycket bra luftgenomsläpplighet. Ljuddämparna kan även användas i konstantflödesapplikationer eller som centraldämpare till flera ventiler samtidigt. Ljuddämparna har en inbyggd oljefälla där oljan kan avskiljas och avtappas. Dämparna finns i utförandena 1 tum och 2 tum och ger 40-45 dB(A) ljudnivåsänkning. De levereras med konsoll för fastsättning.

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

Genomflödesdiagram för ljuddämpare SIS-20

Ur diagrammen kan flöden och mottryck för olika systemtryck avläsas för respektive SIS ljuddämpare. Värdena i kursiv stil anger i mm (inch) hur mycket dämparen är utlöst. Från noll till maximalt rekommenderat utlöst läge, där varningsindikatorn blir synlig.