Användningsinstruktioner

Silvent gruppens generella användningsinstruktioner

Läs gärna Silvent Groups General Instructions for Use. Den innehåller viktig information om drift, lagring, underhåll, varningar, garanti och återvinningsanvisningar.

 

Generell information

Installera ej Silvents produkter innan du har läst igenom och förstått Silvent Group General Instructions for Use.

Silvents produkter är endast avsedda för användning i industriella tryckluftssystem. Användning av produkter i applikationer med annat medium (vätska eller gas) är felaktigt. Silvents garantier gäller ej vid felaktig användning och Silvent tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster orsakade av sådan användning.

Silvents produkter är endast avsedda för användning i tryckluftssystem i enlighet med ISO 8573-1 [3:4:3]. De får ej användas där arbetstryck och temperatur överstiger maximalt angivna värden.