TłUMIK PNEUMATYCZNY
SILVENT SIS-20

Numer pozycji: 70200169111, 70200269111

  • Tłumik pneumatyczny 2 ze wskaźnikiem

Bezpieczne tłumiki Silvent są konstrukcyjnie przystosowane do pracy w delikatnych instalacjach, przy dużym przepływie powietrza i potrzebie zminimalizowania ograniczeń tego przepływu. Są niezwykle skuteczne, mają małe rozmiary i wyposażone są w unikalny system ostrzegawczy, który natychmiast sygnalizuje wzrost ciśnienia zwrotnego w układzie. Unikalnym rozwiązaniem są „pułapki dźwiękowe” w filtrach, czyli komórki, które zapewniają niezwykle skuteczne tłumienie przy minimalnym ograniczeniu przepływu. Tłumiki te są odpowiednie do zastosowań ze stałym przepływem oraz do pracy w funkcji centralnego tłumika dla kilku zaworów pneumatycznych. Wbudowana „pułapka olejowa” służy do oddzielania odprowadzanego później oleju. Tłumiki dostępne są w dwóch rozmiarach, 1 cal i 2 cale. Zapewniają obniżenie natężenia hałasu o 40–45 dB(A). Dostarczane są ze wspornikiem mocującym.

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.

Wykres przepływu dla bezpiecznego tłumika SIS-20

Z wykresu można odczytać przepływ i przeciwciśnienie dla różnych wartości ciśnienia systemowego w odniesieniu do poszczególnych bezpiecznych tłumików SIS. Wartości podane kursywą w mm (calach) wskazują stopień wyzwolenia tłumika. Od zera do maksymalnej zalecanej wartości wyzwolenia, gdy widoczny jest znak ostrzegawczy.