Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Air blow gun Pro One used in industry

Czy wiesz, czego szukasz?

Bezpieczne pistolety powietrzne do bezpiecznego czyszczenia odmuchem sprężonego powietrza w branży produkcyjnej

Ręczne odmuchiwanie sprężonym powietrzem jest powszechnie stosowane w przemyśle do, między innymi, czyszczenia, osuszania lub chłodzenia obiektów.

Trzy zalety stosowania bezpiecznych pistoletów firmy Silvent do przedmuchiwania sprężonym powietrzem

Podczas wybierania bezpiecznego pistoletu do przedmuchiwania należy mieć na uwadze ryzyko związane z ręcznym odmuchiwaniem sprężonym powietrzem. Pistolety powietrzne firmy Silvent łączą w sobie bezpieczeństwo, niski poziom hałasu i wydajne odmuchiwanie.należy mieć na uwadze ryzyko związane z ręcznym odmuchiwaniem sprężonym powietrzem. Pistolety powietrzne firmy Silvent łączą w sobie bezpieczeństwo, niski poziom hałasu i wydajne odmuchiwanie.

 

Bezpieczne odmuchiwanie sprężonym powietrzem

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem może być niebezpieczne i powodować urazy, jeśli nie jest wykonywane profesjonalnie. W Stanach Zjednoczonych Administracja Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) uchwaliła przepisy, które regulują użytkowanie pistoletów do przedmuchiwania. Powodem tego był fakt, że większość pistoletów powietrznych dostępnych na rynku jest niebezpieczna, ponieważ w przypadku ich zablokowania wewnątrz nich wytwarzane jest wysokie ciśnienie statyczne. Według przepisów OSHA, jeśli operator przypadkowo zablokuje otwór pistoletu powietrznego, ważne jest, aby ciśnienie nie przekraczało 30 psi. Jeśli ciśnienie statyczne przekracza 30 psi, oznacza to, że pistolet do przedmuchiwania nie spełnia norm bezpieczeństwa OSHA. Jeśli ciśnienie statyczne przekroczy 30 psi w razie przypadkowego zablokowania otworu przez operatora dowolną częścią ciała, istnieje ryzyko penetracji skóry przez sprężone powietrze lub dostania się sprężonego powietrza do krwiobiegu. Powietrze w krwiobiegu, tzn. zator powietrzny, może być przyczyną poważnych urazów, a były również przypadki, gdy doprowadziło do śmierci.

Zainstalowanie pistoletu do przedmuchiwania, który spełnia normy bezpieczeństwa OSHA, oznacza zwiększone bezpieczeństwo i lepsze środowisko pracy dla operatorów. Aby minimalizować ryzyko zatorów powietrznych, dysze firmy Silvent projektowane są w taki sposób, aby niemożliwe było ich całkowite zablokowanie.

 

Ciche odmuchiwanie sprężonym powietrzem

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem często wiąże się z wysokim poziomem hałasu, a ten jest szkodliwy dla osób pracujących w pobliżu jego źródła. Uszkodzenie i utrata słuchu często pojawiają się stopniowo, przez co trudno jest z pełnym przekonaniem ustalić przyczynę urazu. W Szwajcarii obowiązuje prawo, które wskazuje, jakie pistolety powietrzne mogą być stosowane w przemyśle. Za egzekwowanie tego prawa odpowiedzialny jest szwajcarski krajowy fundusz ubezpieczeń od wypadków (Swiss National Accident Insurance Fund – SUVA). Aby otrzymać aprobatę SUVA, poziom hałasu nie może przekraczać 85 dB(A). SUVA przeprowadza badania, a każdy produkt, który spełnia jego standardy, otrzymuje certyfikat. W większości innych krajów również obowiązuje prawo dotyczące maksymalnego poziomu hałasu.

Dzięki technologii firmy Silvent, jej bezpieczne pistolety do przedmuchiwania oferują cichą pracę i wydajne odmuchiwanie sprężonym powietrzem. Produkty zatwierdzone przez SUVA są wyraźnie wskazane na stronach produktów. Certyfikaty dla właściwych produktów są również dostępne do pobrania.

 

Wydajne odmuchiwanie sprężonym powietrzem

Aby umożliwić wydajne odmuchiwanie sprężonym powietrzem, ważne jest, aby zapewnić odpowiednie wykorzystanie sprężonego powietrza i minimalizować turbulencje. W tym celu pistolet powietrzny lub rura powietrzna muszą zostać wyposażone w dyszę.

Dysze firmy Silvent zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wytwarzały jednolity, płynny i prosty strumień powietrza, który minimalizuje turbulencje i maksymalizuje siłę odmuchu poprzez wykorzystanie strumienia powietrza, który jest często określany jako warstwowy strumień powietrza. Warstwowy strumień powietrza wykorzystuje otaczające powietrze i redukuje straty energii, wynikające z turbulencji. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza.

Bezpieczeństwo związane z sprężonym powietrzem – zgodność z OSHA

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania dla różnych branż i do różnych zadań

Istnieje wiele różnych typów bezpiecznych pistoletów do przedmuchiwania, projektowanych z myślą o usprawnianiu pracy operatorów w przemyśle. Firma Silvent oferuje sześć różnych serii bezpiecznych pistoletów powietrznych, przystosowanych do różnych zadań.

Spusty dostosowane do potrzeb użytkownika

Seria 500 bezpiecznych pistoletów do przedmuchiwania firmy Silvent umożliwia użytkownikowi wybór pomiędzy długim, konwencjonalnym lub krótkim spustem. Krótki spust zaprojektowany został w taki sposób, aby zapewniał solidny uchwyt, gdy obsługiwany jest jednym lub dwoma palcami. Unikalna konstrukcja zapewnia ergonomiczny uchwyt, który będzie pasował również do małych dłoni.
Silvent air blow gun 500 with a short trigger.

Połączenie od góry, zwiększające bezpieczeństwo i ergonomię

Aby zapewnić większą ergonomię ruchu, urządzenia serii 007 firmy Silvent wyposażone są w złącza zlokalizowane u góry i na dole. Pistolety powietrzne przeważnie podłączane są od dołu, ale często lepiej jest podłączyć je od góry, aby zapewnić lepszą ergonomię i zwiększyć bezpieczeństwo. Podłączenie pistoletu do przedmuchiwania od góry ogranicza ryzyko potknięcia się operatora o wąż, a także często zwiększa ergonomię ruchów. Wszystkie bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii 007 mogą zostać podłączone od góry lub od dołu w zależności od preferencji operatora.

Silvent air blow gun 007 with top connection.

Wysoka siła odmuchu dla wymagających zastosowań

Niektóre zastosowania wymagają siły odmuchu większej niż siła, jaką zapewnić mogą konwencjonalne pistolety powietrzne. Firmy często projektują własne rozwiązania, które często składają się z rury wyposażonej w zawór kulowy. Ponieważ tego typu rozwiązania rzadko wyposażone są w wyłącznik bezpieczeństwa na uchwycie, są one ryzykowne dla operatora i osób pracujących w pobliżu. Automatyczny uchwyt zapewnia wyłączenie dopływu sprężonego powietrza w przypadku upuszczenia uchwytu przez operatora, co ma szczególne znaczenie, gdy stosowany jest odmuch o wysokiej sile, ponieważ wówczas wzrasta ryzyko urazów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, firma Silvent stworzyła bezpieczne pistolety do przedmuchiwania o wysokiej sile odmuchu, wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa. Dostępnych jest kilka różnych modeli bezpiecznych pistoletów powietrznych – od modeli oferujących podwójną siłę do modeli o sile 30 razy większej od konwencjonalnego pistoletu powietrznego. Tego typu bezpieczne pistolety do przedmuchiwania stosowane są, między innymi, w branży papierniczej, betoniarskiej i stalowej.

 

Uchwyt pistoletu do przedmuchiwania z dwoma trybami siły odmuchu

Istnieją również zastosowania, które wymagają mniejszej siły odmuchu. W takim wypadku stosowanie większej ilości sprężonego powietrza niż jest to potrzebne wiąże się z trudnościami i zwiększonymi kosztami. Aby umożliwić dostosowanie siły odmuchu, firma Silvent stworzyła bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii 007, oferujące tzw. tryb ostrożny. Tryb ostrożny zapewnia wystarczającą siłę odmuchu do wykonania zadania w większości przypadków, umożliwiając ograniczenie zużycia energii i poziomu hałasu. Gdy wymagana jest większa siła odmuchu, można uruchomić drugi, silniejszy tryb odmuchiwania. Dzięki temu operator ma możliwość regulowania siły odmuchu w zależności od wykonywanego zadania, oszczędzając w ten sposób energię i ograniczając hałas w otoczeniu, co jest niemożliwe w przypadku konwencjonalnych pistoletów powietrznych, które zazwyczaj oferują tylko jedną siłę odmuchu.

 

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z „łagodnymi” dyszami, które nie powodują zarysowań

Podczas czyszczenia delikatnych produktów, które muszą być wolne od zarysowań, za pomocą odmuchu, najlepszym rozwiązaniem jest użycie bezpiecznego pistoletu powietrznego z „łagodną” dyszą, które nie powoduje zarysowań. Dysze wykonane są z miękkich materiałów, takich jak PEEK lub EPDM, i redukują ryzyko powstania zadrapań na produkcie. Dysze, które nie powodują zarysowań, dostępne są w wielu seriach bezpiecznych pistoletów firmy Silvent. W przypadku niektórych bezpiecznych pistoletów powietrznych dysze wyposażone są również w elastyczne rury odmuchowe, dzięki czemu wszelkie siły wywierane poprzez uderzanie w powierzchnię są minimalizowane.

Zwykły pistolet do przedmuchiwania vs Pistolet do przedmuchiwania Silvent

Pistolety do przedmuchiwania z akcesoriami, poprawiające poziom bezpieczeństwa

Odmuchiwanie sprężonym powietrzem może wiązać się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa, jeśli użytkownik nie jest świadomy niebezpieczeństw i nie wykonuje pracy w sposób profesjonalny. Oferujemy wiele akcesoriów do pistoletów powietrznych, które zwiększają bezpieczeństwo operatora i ograniczają ryzyko urazów.

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z przedłużonymi rurami odmuchowymi zwiększają bezpieczną odległość

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania mogą zostać wyposażone w przedłużone rury odmuchowe, aby ułatwić dosięgnięcie odmuchiwanych obszarów z większej odległości. Bezpieczne pistolety powietrzne z przedłużonymi rurami są przydatne, np. gdy operator musi pozostać w bezpiecznym obszarze lub sięgnąć do głębszej części maszyny bez narażania się na niebezpieczeństwo. To zapewnia również inne korzyści związane ze środowiskiem pracy. Dłuższa rura odmuchowa często zapewnia operatorowi lepszy chwyt, umożliwiając przyjęcie bardziej ergonomicznej postawy w trakcie pracy. Ma to szczególnie znaczenie w zakresie kontrolowania odmuchów o wyższej sile. Zastosowanie pistoletu do przedmuchiwania z przedłużoną rurą odmuchową oznacza, że operator znajduje się dalej od źródła odmuchu, co redukuje odczuwalny poziom hałasu. Większość serii pistoletów powietrznych obejmuje wersje z przedłużonymi rurami o różnych długościach.
Operator holding the air blow gun 767-L-1000 with industrial background.

Bezpieczny pistolet do przedmuchiwania, który ogranicza ryzyko urazów oczu

Podczas czyszczenia zabrudzenia, ciecze i wióry mogą odbić się w stronę operatora, powodując urazy ciała i oczu. Urazy oczu są jednym z najpowszechniej występujących zagrożeń związanych z odmuchiwaniem sprężonym powietrzem. Dostępne są bezpieczne pistolety powietrzne, które mogą zostać wyposażone w tarcze lub ekrany ochronne, aby zwiększyć bezpieczeństwo i chronić operatora przed pyłem i małymi cząsteczkami. Tarcze i ekrany ochronne można zamówić dla większości serii bezpiecznych pistoletów powietrznych firmy Silvent.

Hand holding the air blow gun 007-S with an safety shield.

Głowice obrotowe, ułatwiające ruchy przy odmuchach o większej sile

Podczas pracy z użyciem odmuchów o wyższej sile dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie głowicy obrotowej, która ułatwia manewrowanie wężem sprężonego powietrza i bezpiecznym pistoletem do przedmuchiwania. Takie rozwiązanie zwiększa również ergonomię ruchów. Głowica obrotowa projektowa była z myślą o ułatwieniu obsługi bezpiecznych pistoletów powietrznych serii 4000 firmy Silvent.

Instalacja bezpiecznych pistoletów do przedmuchiwania

Prawidłowa instalacja bezpiecznego pistoletu do przedmuchiwania jest ważna, aby osiągnąć odpowiedni rezultat końcowy.

 

Prawidłowe wymiary przewodu dopływowego

Najczęściej popełnianą pomyłką jest dobieranie zbyt małego dopływu powietrza, co uniemożliwia wykorzystanie pełnej siły odmuchu oferowanej przez pistolet powietrzny. Aby bezpieczny pistolet do przedmuchiwania działał w najlepszy możliwy sposób, ważne jest, aby stosować przewód dopływu powietrza o prawidłowej średnicy. Ważne jest również zastosowanie układu sprężonego powietrza o odpowiedniej wielkości, ponieważ zbyt mały układ może powodować spadki ciśnienia. Spadki ciśnienia mogą również być przyczyną niezgodnego z oczekiwaniami funkcjonowania pistoletu powietrznego.

 

Usuwanie nieszczelności za pomocą taśmy do gwintów

Należy nałożyć taśmę do gwintów lub inne szczeliwo na połączeniu, aby wyeliminować nieszczelności. Jest to ważne, aby zapewnić wydajność i odpowiednią siłę odmuchu. Wycieki mogą być kosztowne w dłuższej perspektywie czasu, ponieważ uniemożliwiają wydajne wykorzystanie sprężonego powietrza. Aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie, ważne jest, by na gwint wywierane było wstępne obciążenie, dlatego do mocowania połączenia należy zawsze używać narzędzi.

 

Prawidłowa instalacja szybkozłączek

Szybkozłączki są często podłączane bezpośrednio do bezpiecznych pistoletów powietrznych. To zwiększa masę, a w związku z tym skraca żywotność połączeń. Aby uniknąć takiego zużycia i zwiększyć ergonomię, zamiast tego zalecamy zamocowanie szybkozłączki na drugim końcu węża sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie nie eliminuje możliwości przeprowadzania szybkich i prostych zmian, a dodatkowo redukuje ryzyko dolegliwości spowodowanych powtarzającym się napięciem mięśni.

Znaczenie dopływu powietrza

Wybierz właściwy bezpieczny pistolet do przedmuchiwania

Firma Silvent oferuje sześć modeli bezpiecznych pistoletów powietrznych do stosowania w przemyśle. Trzy z tych modeli oferują normalną siłę odmuchu i poradzą sobie z większością zadań związanych z odmuchiwaniem. Trzy pozostałe modele bezpiecznych pistoletów do przedmuchiwania cechują się zwiększoną siłą odmuchu, przystosowaną specjalnie do wymagających zastosowań, gdzie wymagana jest taka dodatkowa siła.

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii Pro One

Seria Pro One obejmuje urządzenia o normalnej sile odmuchu i złącze G 1/4”.

 • Ergonomiczne, ciche i wydajne odmuchiwanie
 • Wyposażone w wiele dysz firmy Silvent, wykorzystujących technologię Lavala
 • Istnieje możliwość zamówienia urządzenia z rurą przedłużającą, tarczą ochronną lub ekranem ochronnym.

Silvent air blow gun.

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii 007

Seria 007 obejmuje urządzenia o normalnej sile odmuchu i złącze G 1/4”.

 • Wyposażone w tryb ostrożny
 • Połączenie na górze i na dole
 • Możliwość zamówienia z rurą przedłużającą, tarczą ochronną lub ekranem ochronnym.

Silvent air blow gun 007-S.

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii 500

Seria 500 obejmuje urządzenia o normalnej sile odmuchu i złącze G 1/4”.

 • Ergonomiczny uchwyt dla małych dłoni
 • Długi lub krótki spust
 • Możliwość zamówienia z przedłużoną rurą lub tarczą ochronną

Silvent air blow gun 59002W.

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii 2000

Seria 2000 oferuje połączenie G 3/8” i do 5 razy większą siłę odmuchu w porównaniu z konwencjonalnymi pistoletami powietrznymi.

 • Pistolet do przedmuchiwania o konwencjonalnej konstrukcji o wysokiej sile odmuchu
 • Dostępny z miękkich uchwytem, który chroni przed gorącem i zimnem
 • Możliwość zamówienia z przedłużoną rurą lub tarczą ochronną

Silvent high force air blow gun 2055-S-G.

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii 750

Seria 750 oferuje połączenie G 1/2” i do 12 razy większą siłę odmuchu w porównaniu z konwencjonalnymi pistoletami powietrznymi.

 • Wysoka wytrzymałość
 • Krótki lub długi element sterowany za pomocą kciuka
 • Możliwość zamówienia z przedłużoną rurą

Silvent high force air blow gun 767-L

Bezpieczne pistolety do przedmuchiwania z serii 4000

Seria 4000 oferuje połączenie G 3/4” i do 30 razy większą siłę odmuchu w porównaniu z konwencjonalnymi pistoletami powietrznymi.

 • Wyposażony w automatyczny uchwyt
 • Powinien być użytkowany wraz z regulowanym złączem obrotowym
 • Możliwość zamówienia z przedłużoną rurą

Silvent high force air blow gun 4015-LF.

Więcej wiedzy z naszego bloga

Niektóre z naszych produktów