Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Air blow gun Pro One used in industry

Weet u waarnaar u op zoekt bent?

Blaaspistolen voor het veilig schoonblazen met perslucht binnen productieprocessen

Handmatig blazen met perslucht wordt binnen industriële doeleinden vaak gebruikt voor het reinigen, drogen en koelen van voorwerpen.

Drie voordelen van Silvent blaaspistolen

Wat betreft de keuze van een blaaspistool, is het van belang om op de hoogte te zijn van de risico’s die zijn verbonden aan het handmatig blazen met perslucht. Silvent blaaspistolen vormen een combinatie van een laag geluidsniveau en efficiënte blaaskracht.

 

Veilig blazen met perslucht

Het blazen met perslucht kan gevaarlijk zijn indien het werk niet op professionele wijze wordt uitgevoerd. In de VS heeft de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) een norm ingesteld inzake het gebruik van persluchtpistolen. Dit vanwege het feit dat de op de markt verkrijgbare persluchtpistolen gevaarlijk zijn met het oog op de statische druk wanneer ze worden geblokkeerd. Indien een operateur ongewild de uitstroomopening van het persluchtpistool blokkeert, is het volgens de OSHA-norm van belang dat de druk niet meer dan 30 psi bedraagt. Indien de statische druk meer dan 30 psi bedraagt, voldoet een persluchtpistool niet aan de veiligheidsnormen van de OSHA. Als de operateur de uitstroomopening van een persluchtpistool met een statische druk van meer dan 30 psi per ongeluk blokkeert, met welk lichaamsdeel dan ook, bestaat de kans dat perslucht de huid penetreert of de bloedbaan binnendringt. Lucht in de bloedbaan, ook wel embolie genaamd, kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken, en er zijn gevallen met fatale afloop.

De installatie van een blaaspistool dat voldoet aan de OSHA-norm staat voor meer veiligheid en een betere werkomgeving. Om de kans op luchtembolie tot een minimum te beperken zijn de Silvent blaasmondstukken zodanig ontworpen dat ze nooit helemaal kunnen worden geblokkeerd.

OSHA logo and behind SUVA logo

 

Stil blazen met perslucht

Het blazen met perslucht veroorzaakt vaak hoge geluidsniveaus, en deze zijn schadelijk voor personen die nabij dergelijke geluidsbronnen werken. Gehoorbeschadiging en gehoorverlies nemen vaak geleidelijk aan toe, zodat het niet altijd meevalt om de oorzaak hiertoe vast te stellen. In Zwitserland is er een wet die bepaald welke persluchtpistolen binnen de industrie mogen worden gebruikt. De SUVA (Swiss National Accident Insurance Fund) staat achter deze wetgeving. Voor een SUVA keurmerk mag het geluidsniveau niet meer dan 85 dB(A) bedragen. Deze tests worden door de SUVA verricht, en alle producten die aan deze norm voldoen worden gecertificeerd. In de meeste landen bestaat een wetgeving inzake blootstelling aan maximum geluidsniveaus.

Dankzij Silvent technologie vormen de blaaspistolen een combinatie van stil bedrijf met efficiënte blaaskracht. Producten die zijn goedgekeurd door de SUVA zijn duidelijk gemerkt op de van toepassing zijnde productpagina’s. Het is ook mogelijk om de betrokken certificaten te downloaden.

 

Efficiënt blazen met perslucht

Voor efficiënte blaaskracht is het van belang om op de juiste wijze van de perslucht gebruik te maken en om turbulentie tot een minimum te beperken. Hiertoe moet een blaaspistool of een luchtpijp worden uitgerust met een blaasmondstuk.

Door gebruik te maken van wat vaak wordt aangeduid als een laminaire luchtstroom, bieden Silvent blaasmondstukken een uniforme, vloeiende en strakke luchtstroom voor minimale turbulentie en maximale blaaskracht. Een laminaire luchtstroom maakt gebruik van de omringende lucht en vermindert het door turbulentie veroorzaakte energieverlies. Dit maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare perslucht.

Persluchtveiligheid - naleving OSHA

Blaaspistolen voor verschillende industriële toepassingen en doeleinden

Er zijn vele verschillende blaaspistolen ontwikkeld om het werk voor industriële toepassingen te vergemakkelijken. Silvent blaaspistolen worden zodoende voor verschillende gebruiksdoeleinden in zes verschillende series vervaardigd.

Op gebruiker aangepaste trekkers

De Silvent 500 serie blaaspistolen bieden de gebruiker een lange, een conventionele of een korte trekker. De korte trekker is ontworpen voor een goede grip wanneer het blaaspistool moet worden bediend met één of twee vingers. Dit unieke ontwerp biedt een ergonomische grip, ook geschikt voor personen met kleine handen.
Silvent air blow gun 500 with a short trigger.

Bovenaansluiting voor verbeterde veiligheid en ergonomie

Voor meer ergonomische bewegingsmogelijkheden heeft de Silvent 007 serie een onder- en een bovenaansluiting. Meestal hebben blaaspistolen een aansluiting aan de onderzijde, maar voor een betere ergonomie en veiligheid is het vaak meter om een bovenaansluiting te hebben. Een blaaspistool met een bovenaansluiting beperkt de kans dat de operateur over de slang struikelt, en het biedt betere ergonomische bewegingsruimte. Alle blaaspistolen uit de 007 serie kunnen al naar gelang de wens van de operateur zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde op perslucht worden aangesloten.

Silvent air blow gun 007 with top connection.

Hoge blaaskracht voor veeleisende applicaties

Sommige applicaties vergen meer blaaskracht dan een conventioneel blaaspistool kan leveren. Vaak ontwikkelen bedrijven zelf een oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van een blaaspijp met een kogelventiel. Aangezien dergelijke oplossingen zelden worden uitgerust met een dodemanshandgreep, vormt zo’n oplossing een gevaar voor de operateur en andere personen die in de nabijheid werkzaam zijn. Een dodemanshandgreep garandeert dat de persluchttoevoer wordt afgesloten, wanneer de operateur zijn of haar greep verliest. Dit is vooral van belang wanneer er met hoge blaaskracht wordt gewerkt, met een groter risico op persoonlijk letsel. Ter bevordering van de veiligheid heeft Silvent blaaspistolen met hoge blaaskracht ontwikkeld, welke zijn uitgerust met een dodemanshandgreep. Deze blaaspistolen zijn verkrijgbaar in meerdere verschillende modellen vanaf twee tot 30 keer sterken dan een gewoon persluchtpistool. Dit type blaaspistolen wordt bijvoorbeeld gebruik binnen de papier-, beton- en staalindustrie.

 

Operator holding Silvent high force air blow gun 4020-LF.

 

Handgreep met twee blaaskrachtstanden

Er zijn uiteraard ook applicaties die minder blaaskracht vergen. In het gegeven geval is het zowel duur als moeilijk om meer perslucht te gebruiken dan eigenlijk nodig is. Voor een verstelbare blaaskracht heeft Silvent een blaaspistool ontwikkeld met een zogenaamde stealth-stand, de 007-serie. In de meeste gevallen heeft de stealth-stand voldoende blaaskracht om het werk uit te voeren, met energiebesparing en een laag geluidsniveau. Wanneer meer blaaskracht nodig is, dan staat de operateur de tweede, sterkere blaaskracht ter beschikking. Dit biedt de operateur de mogelijkheid om al naar gelang het werk de blaaskracht te regelen, met behoud van energiebesparing en een verbetering van het geluidsniveau, in tegenstelling tot een conventioneel persluchtpistool dat normaal gesproken slechts één constante blaaskracht heeft.

 

Blaaspistolen met “zachte” blaasmondstukken die niet krassen

Voor het schoonblazen van gevoelige producten waar geen krassen op mogen komen, is het beter om een blaaspistool met een “zacht” blaasmondstuk te gebruiken dan geen krassen veroorzaakt. Deze blaasmondstukken zijn vervaardigd van zacht materiaal zoals PEEK of EPDM en verminderen de kans krassen. Blaasmondstukken die niet krassen kunnen voor de meeste Silvent blaaspistolen worden besteld. Op sommige blaaspistolen kunnen de blaasmondstukken ook aan flexibele pijpen worden bevestigd, zodat overmatige krachtuitoefening op afwerking van de te behandelen producten tot een minimum wordt beperkt.

Silvent air blow gun 007-P with a non scratchable nozzle.

Regulier blaaspistool vs. Silvent blaaspistool

Blaaspistolen met accessoires voor meer veiligheid

Het blazen met perslucht kan de nodige risico’s met zich meevoeren indien we de gevaren ervan onderkennen en niet op professionele wijze werken. Voor onze blaaspistolen hebben wij een aantal accessoires ter bevordering van de veiligheid en geringere kans op persoonlijk letsel.

Blaaspistolen met verlengde blaaspijpen vergroten de veiligheidsafstand

Blaaspistolen kunnen worden uitgerust met een verlengde blaaspijp, zodat de schoon te blazen vlakken vanaf grotere afstand bereikbaar zijn. Blaaspistolen met verlengde blaaspijpen kunnen bijvoorbeeld van pas komen wanneer de operateur een veiligheidsafstand moet aanhouden, of een verder bereik in de machine moet hebben zonder zichzelf aan gevaar bloot te stellen. Er zijn ook andere voordelen in verhouding tot de werkomgeving. Een langere blaaspijp biedt de operateur een betere grip met twee handen en een betere ergonomische werkhouding. Dit is vooral van belang voor een betere controle tijdens werk met hoge blaaskracht. Een blaaspistool met een verlengde blaaspijp houdt in dat de operateur zich verder vanaf de blaasbron bevind, hetgeen ook van invloed is op het geluidsniveau. De meeste series blaaspistolen kunnen met verlengde blaaspijpen van verschillende lengtes worden besteld.
Operator holding the air blow gun 767-L-1000 with industrial background.

Blaaspistolen die de kans op oogletsel verminderen

Tijdens het schoonblazen kunnen vuil, vloeistoffen en spanen terugkaatsen en de operateur lichamelijk en vooral ook oogletsel toebrengen. Oogletsel, één van de meest voorkomende risico‘s tijdens het blazen met perslucht. Er zijn blaaspistolen die ter verbetering van de veiligheid kunnen worden uitgerust met een lucht- of spatscherm om de operateur te beschermen tegen stof en terugkaatsend vuil en spaanders. Lucht- en spatschermen kunnen voor de meeste series Silvent blaaspistolen.

Hand holding the air blow gun 007-S with an safety shield.

Wartelkoppelingen die de bewegingen tijdens het blazen met hoge blaaskracht vereenvoudigen

Wanneer met hoge blaaskracht wordt gewerkt, kan het handig zijn om een wartelkoppeling te gebruiken, voor een soepelere hantering van de persluchtslang en het blaaspistool. Dit verbetert vooral de ergonomie van dergelijke werkzaamheden. Deze wartelkoppeling is ontwikkeld om het werk met blaaspistolen van de Silvent 4000-serie te vereenvoudigen.

Installatie van blaaspistolen

De installatie van een blaaspistool is van belang voor een goed resultaat.

 

Correcte dimensionering van de persluchttoevoer

De meest voorkomende vergissing is dat de persluchttoevoer te gering is, wat het volkomen onmogelijk maakt om de volle blaaskracht van het blaaspistool te benutten. Om het blaaspistool zo effectief mogelijk te benutten, is het van belang om de juiste leidingdiameter voor de toevoerleiding te gebruiken. Het is ook van belang om ervoor te zorgen dat het toevoersysteem zodanig is geconstrueerd dat zich geen drukverliezen voordoen. Drukverlies kan ook leiden tot onjuiste werking van het blaaspistool.

 

Voorkom lekkage met teflontape

Gebruik teflontape of een ander afdichtingsmateriaal om lekkage in de aansluitingen te voorkomen. Dit is van belang voor efficiënte en goed blaaskracht. Lekken kunnen op de lange duur ook vrij duur worden, aangezien de perslucht niet op efficiënte wijze kan worden benut. Het is van belang dat alle schroefverbindingen met een bepaalde voorspanning worden vastgezet met de momentsleutel om een goede afdichting te waarborgen.

 

Installeer koppelingen op correcte wijze

Snelkoppelingen worden vaak direct op het blaaspistool aangesloten. Dit verhoogt het gewicht en zodoende ook de slijtage op de verbindingen. Om dit te vermijden, en om de ergonomie te verbeteren, raden wij aan om de snelkoppeling op het andere uiteinde van de persluchtslang aan te sluiten. Zo zijn snelle, eenvoudige veranderingen nog steeds mogelijk, en het vermindert de kans op RSI-blessure.

Het belang van de juiste luchttoevoer

Kies het juiste blaaspistool

Silvent heeft zes verschillende modellen blaaspistolen die geschikt zijn voor industrieel gebruik. Drie van deze modellen hebben normale blaaskracht en kunnen de meest voorkomende blaaswerkzaamheden aan. De andere drie modellen zijn blaaspistolen met hoge blaaskracht en zijn speciaal ontwikkelde voor veeleisende applicaties waarvoor extra blaaskracht nodig is.

Pro One serie blaaspistolen

De Pro One serie heeft normale blaaskracht en een G 1/4″ aansluiting.

 • Ergonomisch, stil en efficiënte blaaskracht
 • Uitgerust met Silvent multi-Laval technologie
 • Verkrijgbaar met verlengstuk, luchtscherm of spatscherm.

Silvent air blow gun.

007 serie blaaspistolen

De 007 serie heeft normale blaaskracht en een G 1/4″ aansluiting.

 • Uitgerust met stealthfunctie
 • Boven – en onderaansluiting
 • Verkrijgbaar met verlengstuk, luchtscherm of spatscherm.

Silvent air blow gun 007-S.

500 serie blaaspistolen

De 500 serie heeft normale blaaskracht en een G 1/4″ aansluiting.

 • Ergonomische grip voor kleine handen
 • Lange of korter trekker
 • Verkrijgbaar met verlengstuk en luchtscherm

Silvent air blow gun 59002W.

2000 serie blaaspistolen

De 2000 serie heeft een G 3/8″ aansluiting en tot 5 keer meer blaaskracht dan een conventioneel blaaspistool.

 • Conventioneel ontwikkeld blaaspistool met hoge blaaskracht
 • Beschikbaar met soft grip handgreep met isolatie tegen hitte en kou
 • Verkrijgbaar met verlengstuk en luchtscherm

Silvent high force air blow gun 2055-S-G.

750 serie blaaspistolen

De 750 serie heeft een G 1/2″ aansluiting en tot 12 keer meer blaaskracht dan een conventioneel blaaspistool.

 • Bijzonder slijtvast
 • Korte of lange duimbediening
 • Verkrijgbaar met verlengstuk

Silvent high force air blow gun 767-L

4000 serie blaaspistolen

De 4000 serie heeft een G 3/4″ aansluiting en tot 30 keer meer blaaskracht dan een conventioneel blaaspistool.

 • Uitgerust met dodemanshandgreep
 • Dient te worden gebruikt in combinatie met een wartelkoppeling
 • Verkrijgbaar met verlengstuk

Silvent high force air blow gun 4015-LF.

Meer kennis in onze blog

Aanbevolen producten