Air blow gun Pro One used in industry

Tiedätkö jo, mitä etsit?

Paineilmapistoolit turvalliseen paineilmalla puhaltamiseen teollisuudessa

Manuaalinen paineilmapuhallus on teollisuudessa esimerkiksi kappaleiden puhdistamiseen, kuivaamiseen tai jäähdytykseen yleisesti käytetty menetelmä.

Kolme Silventin paineilmapistoolien etua paineilmalla puhallettaessa

Paineilmapistoolia valittaessa on tärkeää tietää manuaalisen paineilmalla puhaltamisen riskeistä. Silventin paineilmapistooleissa yhdistyvät turvallisuus, alhainen melutaso ja tehokas puhallus.

 

Turvallinen paineilmalla puhaltaminen

Paineilmalla puhaltaminen voi olla vaarallista ja vahingollista, jos työtä ei hoideta ammattimaisesti. Yhdysvaltain työturvallisuus- ja terveysvirasto (OSHA) on laatinut asetukset, jotka säätelevät paineilmapistoolien käyttöä. Tämä johtuu siitä, että suurin osa markkinoilla olevista paineilmapistooleista on vaarallisia, koska ne aiheuttavat liian korkean staattisen paineen tukkeutuessaan. Jos käyttäjä vahingossa tukkii paineilmapistoolin ulostuloaukon, OSHA-vaatimusten mukaan paine ei saa tällöin olla suurempi kuin 30 psi. Jos staattinen paine puhalluskärjen tukkiutuessa ylittää 30 psi, paineilmapistooli ei vastaa OSHA:n turvallisuusstandardeja. Jos käyttäjä vahingossa tukkii ulostuloaukon jollakin kehonosallaan ja staattinen paine ylittää 30 psi, on olemassa riski, että paineilmaa tunkeutuu ihon alle tai pääsee verenkiertoon. Ilma verenkierrossa eli ilmaembolia voi aiheuttaa vakavia vammoja ja on myös ollut tapauksia, joissa se on johtanut kuolemaan.

OSHA-turvallisuusvaatimusten mukaisen paineilmapistoolin asentaminen parantaa niin turvallisuutta kuin työympäristöäkin. Ilmaemboliariskin minimoimiseksi Silvent-paineilmasuuttimet on suunniteltu niin, ettei niitä voida tukkia kokonaan.

OSHA logo and behind SUVA logo

 

Hiljainen paineilmalla puhaltaminen

Paineilmalla puhaltaminen aiheuttaa usein korkeita melutasoja, jotka ovat haitallisia äänilähteen läheisyydessä työskenteleville henkilöille. Kuulovauriot ja kuulon heikkeneminen tapahtuvat usein vähitellen, minkä vuoksi voi olla vaikea saada selville vaurioiden aiheuttajaa. Sveitsissä on säädetty laki, joka säätelee, mitä paineilmapistooleja teollisuudessa on lupa käyttää. Lain takana on Sveitsin kansallinen tapaturmavakuutusrahasto (SUVA). SUVA-hyväksyntä edellyttää, että melutason on oltava alle 85 dB(A). Testit suorittaa SUVA ja jokainen standardien mukainen tuote sertifioidaan. Myös useimmissa muissa maissa on säädetty lakeja, jotka koskevat enimmäismelutasolle altistumista.

Teknologiamme ansiosta Silvent-paineilmapistooleissa yhdistyy melutasoltaan
hiljainen ja tehokas paineilmapuhallus. SUVA-hyväksytyt tuotteet on merkitty selkeästi tuotesivuilla. Myös kyseisten tuotteiden sertifikaatit ovat ladattavissa.

 

Tehokas paineilmapuhallus

Tehokkaan paineilmapuhalluksen mahdollistamiseksi on tärkeää hyödyntää paineilmaa oikein ja minimoida turbulenssia. Tätä varten paineilmapistooli tai puhallusputki on varustettava paineilmasuuttimella.

Silventin paineilmasuuttimet on suunniteltu tuottamaan yhtenäinen, tasainen ja suora paineilmasuihku, joka minimoi turbulenssin ja maksimoi puhallusvoiman laminaarista ilmasuihkua hyödyntäen. Laminaarinen paineilmasuihku hyödyntää ympäröivää ilmaa ja vähentää turbulenssista aiheutuvaa energiahukkaa. Näin paineilmaa voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.

Paineilmaturvallisuus– OSHA-vaatimusten noudattaminen

Paineilmapistoolit eri toimialoille ja työtehtäviin

Teollisuuden toimijoiden työn helpottamiseksi on kehitetty monia erityyppisiä paineilmapistooleja. Silventin paineilmapistooleja on tämän vuoksi kuutta eri sarjaa, jotka soveltuvat erilaisiin työtehtäviin.

Käyttäjän tarpeisiin mukautetut liipaisimet

Silventin 500-sarjan paineilmapistooleita on saatavilla joko perinteisellä pitkällä liipaisimella tai lyhyellä liipaisimella. Lyhyellä liipaisimella varustettu malli tarjoaa hyvän otteen, kun sitä käytetään joko yhdellä tai kahdella sormella. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta ote on ergonominen ja sopiva myös pienemmille käsille.
Silvent air blow gun 500 with a short trigger.

Yläliitäntä parantaa turvallisuutta ja ergonomiaa

Ergonomisen käden liikkeen mahdollistamiseksi Silventin 007-sarjassa on liitännät sekä paineilmapistoolin ylä- että alaosassa. Paineilmapistooleissa liitännät sijaitsevat yleensä alhaalla, mutta ergonomian ja turvallisuuden parantamiseksi yläliitäntä on usein parempi ratkaisu. Ylhäältä kytketty paineilmapistooli vähentää käyttäjän riskiä kompastua paineilmaletkuun, ja yläliitäntä mahdollistaa usein myös ergonomisemman käden liikkeen. Kaikki 007-sarjan paineilmapistoolit voidaan liittää joko ylhäältä tai alhaalta sen mukaan, mitä käyttäjä pitää sopivimpana.

Silvent air blow gun 007 with top connection.

Suuri puhallusteho vaativiin sovelluksiin

Jotkut sovellukset vaativat enemmän puhallusvoimaa kuin mitä tavallinen paineilmapistooli voi tuottaa. Monissa tapauksissa yritykset suunnittelevat oman ratkaisunsa, joka on usein palloventtiilillä varustettu puhallusputki. Tämä muodostaa turvallisuusriskin käyttäjälle ja sen läheisyydessä työskenteleville henkilöille, koska tämäntyyppistä ratkaisua on harvoin varustettu kuolleen miehen kytkimellä. Kuolleen miehen kytkin varmistaa, että paineilman virtaus katkeaa, jos käyttäjän ote irtoaa. Tämä on erityisen tärkeä ominaisuus suurta puhallusvoimaa käytettäessä, jolloin loukkaantumisriski on suurempi. Turvallisuuden parantamiseksi Silvent on kehittänyt paineilmapistoolit, jotka on suuren puhallustehon lisäksi varustettu kuolleen miehen kytkimillä. Paineilmapistooleja on saatavilla useita eri malleja, joiden puhallusteho vaihtelee tavallista paineilmapistoolia kaksi kertaa suurempitehoisista 30 kertaa tehokkaampiin malleihin. Tämäntyyppisiä paineilmapistooleja käytetään esimerkiksi paperi-, betoni- ja terästeollisuudessa.

 

Operator holding Silvent high force air blow gun 4020-LF.

 

Paineilmapistoolin kahva kahdella eri puhallusvoimatilalla

On myös sovelluksia, jotka vaativat vähemmän puhallusvoimaa. Tämän tyyppisissä sovelluksissa on sekä vaikeaa että kallista käyttää enemmän paineilmaa kuin on tarpeen. Puhallusilman säätämiseksi Silvent on kehittänyt 007-paineilmapistoolisarjan, jossa on ns. häivetila (puhalluksen hienosäätö). Useimmissa tapauksissa häivetila tarjoaa riittävästi puhallusvoimaa työn suorittamiseksi, mikä alentaa kustannuksia ja melutasoja. Kun tarvitaan enemmän puhallusvoimaa, käytettävissä on toinen puhallustila, joka on tehokkaampi. Näin käyttäjä voi säädellä puhallusvoimaa tehtävästä riippuen, mikä säästää energiaa ja parantaa ääniympäristöä verrattuna tavalliseen paineilmapistooliin, jossa on tavallisesti valittavissa vain yksi puhallusvoimatila.

 

”Pehmeillä” paineilmasuuttimilla varustetut paineilmapistoolit, jotka eivät naarmuta

Puhallettaessa puhtaaksi hauraita tuotteita, joita ei saa naarmuttaa, on parasta käyttää ”pehmeällä” paineilmasuuttimella varustettua paineilmapistoolia, joka ei naarmuta. Paineilmasuuttimet on valmistettu pehmeistä materiaaleista, kuten PEEK-muovista tai EPDM-kumista, ja ne vähentävät tuotteiden naarmuuntumisriskiä. Naarmuttamattomia suuttimia pystyy tilaamaan useimpiin Silvent-paineilmapistooleihin. Joissakin paineilmapistooleissa paineilmasuuttimet on asennettu joustaviin puhallusputkiin, jolloin kaikki pintaan kohdistuva voima on minimoitu.

Silvent air blow gun 007-P with a non scratchable nozzle.

Tavallinen paineilmapistooli vs. Silvent-paineilmapistooli

Lisätarvikkeilla varustetut paineilmapistoolit turvallisuuden parantamiseen

Paineilmalla puhaltamiseen liittyy turvallisuusriskejä, jos emme ole tietoisia vaaroista emmekä toimi ammattimaisesti. Valikoimissamme on useita paineilmapistooleihin tarkoitettuja lisätarvikkeita, jotka parantavat käyttäjän turvallisuutta ja vähentävät loukkaantumisriskiä.

Jatkoputkilla varustetut paineilmapistoolit lisäävät turvaetäisyyttä

Paineilmapistoolit voidaan varustaa jatkoputkilla, jotka helpottavat puhallusalueelle ulottumista pidemmältä etäisyydeltä. Jatkoputkilla varustetut paineilmapistoolit voivat olla hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun käyttäjien on pysyttävä turva-alueella tai ulotuttava syvemmälle koneeseen altistamatta itseään vaaralle. Työympäristöön liittyviä etuja on myös monia. Pidemmän puhallusputken ansiosta käyttäjä saa paremman kahden käden otteen paineilmapistoolista, jonka vuoksi työskentelyasento on ergonomisempi. Tällöin laitetta saadaan myös hallittua paremmin korkeaa puhallusvoimaa hyödynnettäessä. Kun käytössä on jatkoputkella varustettu paineilmapistooli, käyttäjä on vielä kauempana puhalluslähteestä, mikä alentaa koettua melutasoa. Suurin osa paineilmapistooleista voidaan tilata eripituisilla jatkoputkilla varustettuina.
Operator holding the air blow gun 767-L-1000 with industrial background.

Paineilmapistoolit, jotka vähentävät silmävammojen riskiä

Puhdistuksen aikana irtoava lika, nesteet ja lastut voivat kimmota käyttäjää kohti ja aiheuttaa silmävammoja. Silmävammat ovat yksi yleisimmistä paineilmalla puhaltamiseen liittyvistä turvallisuusriskeistä. Saatavilla on paineilmapistooleita, jotka voidaan varustaa joko ilma- tai suojakilvellä työturvallisuuden parantamiseksi sekä käyttäjän suojaamiseksi pölyltä ja pieniltä hiukkasilta. Suurin osa Silvent-paineilmapistooleista voidaan tilata ilma- tai suojakilvellä varustettuina.

Hand holding the air blow gun 007-S with an safety shield.

Liikettä helpottava kääntönivel suurille puhallusvoimille

Käytettäessä suurta puhallusvoimaa, voi olla hyödyllistä käyttää kääntöniveltä, joka helpottaa paineilmaletkun ja -pistoolin ohjaamista. Tämä tekee myös liikkeistä ergonomisempia. Kääntönivel on suunniteltu, jotta työskentely Silventin 4000-sarjan paineilmapistooleilla olisi helpompaa.

Paineilmapistoolien asentaminen

Paineilmapistoolin asennus on tärkeää hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

 

Runkoputken oikea koko

Yleisin virhe on alimitoitettu ilmansyöttö, jolloin on mahdotonta käyttää paineilmapistoolin täyttä puhallusvoimaa. Jos halutaan paineilmapistoolin toimivan parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää käyttää runkoputkea, jossa on oikean kokoinen halkaisija. On myös tärkeää varmistaa, ettei paineilmajärjestelmä ole alimitoitettu, koska se aiheuttaa painehäviöitä. Painehäviöt voivat myös johtaa paineilmapistoolin toimintahäiriöihin.

 

Estä vuodot kierreteipillä

Estä vuodot käyttämällä kierreteippiä tai muuta tiivistettä. Tämä on tärkeää tehokkuuden ja hyvän puhallustehon takaamiseksi. Vuodot voivat myös käydä ajan mittaan kalliiksi, koska paineilmaa ei voida tällöin käyttää tehokkaasti. On tärkeää, että kierteessä on esijännitys, jotta tiiviste on tiukka. Liitäntää kiristettäessä on siis aina hyvä käyttää työkaluja.

 

Asenna pikaliittimet oikein

Pikaliittimet kytketään usein suoraan paineilmapistooliin. Tämä lisää painoa ja siten nivelten kulumista. Tämän välttämiseksi ja ergonomian parantamiseksi suosittelemme pikaliittimen asentamista paineilmaletkun toiseen päähän. Näin voidaan silti tehdä nopeita ja yksinkertaisia muutoksia, mutta samalla vähentää toistuvien rasitusvammojen riskiä.

Ilmansyötön merkitys

Oikean paineilmapistoolin valitseminen

Silventin valikoimissa on kuusi erilaista paineilmapistoolimallia, jotka soveltuvat teollisuuskäyttöön. Kolmessa mallissa on tavallinen puhallusvoima ja niitä voidaan käyttää useimmissa tavallisissa puhallustöissä. Kolme muuta mallia ovat paineilmapistooleja, joissa on suuri puhallusvoima. Ne on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan erittäin suurta puhallusvoimaa.

Pro One -sarjan paineilmapistoolit

Pro One -sarjassa on normaali puhallusvoima ja G 1/4″ -liitäntä

 • Ergonominen, hiljainen ja tehokas puhallus
 • Varustettu Silventin Multi-Laval-teknologialla
 • Voidaan tilata jatkoputken, ilmakilven tai suojakalvon kanssa.

Silvent air blow gun.

007-sarjan paineilmapistoolit

007-sarjassa on normaali puhallusvoima ja G 1/4″ -liitäntä.

 • Varustettu ns. häivetilalla (puhalluksen hienosäätö)
 • Ylä- ja alaliitäntä
 • Voidaan tilata jatkoputken sekä ilma- tai suojakilven kanssa.

Silvent air blow gun 007-S.

500-sarjan paineilmapistoolit

500-sarjassa on normaali puhallusvoima ja G 1/4″ -liitäntä.

 • Ergonominen kahva soveltuu myös pienille käsille
 • Pitkä tai lyhyt liipaisin
 • Voidaan tilata jatkoputken tai ilmakilven kanssa.

Silvent air blow gun 59002W.

2000-sarjan paineilmapistoolit

2000-sarjan paineilmapistooleissa on G 3/8″ -liitännät ja jopa viisi kertaa suurempi puhallusvoima tavalliseen paineilmapistooliin verrattuna.

 • Perinteisesti suunniteltu paineilmapistooli, jossa on suuri puhallusvoima
 • Saatavana pehmeällä kahvalla, joka eristää lämpöä ja kylmää vastaan
 • Voidaan tilata jatkoputken tai ilmakilven kanssa.

Silvent high force air blow gun 2055-S-G.

750-sarjan paineilmapistoolit

750-sarjan paineilmapistooleissa on G 1/2″ -liitännät ja jopa 12 kertaa suurempi puhallusvoima tavalliseen paineilmapistooliin verrattuna.

 • Erittäin kestävä
 • Lyhyt tai pitkä peukalo-ohjaus
 • Voidaan tilata jatkoputken kanssa

Silvent high force air blow gun 767-L

4000-sarjan paineilmapistoolit

4000-sarjan paineilmapistooleissa on G 3/4″ -liitännät ja jopa 30 kertaa suurempi puhallusvoima tavalliseen paineilmapistooliin verrattuna.

 • Varustettu kuolleen miehen kytkimellä
 • Tulee käyttää säädettävän kääntönivelen kanssa
 • Voidaan tilata jatkoputken kanssa.

Silvent high force air blow gun 4015-LF.

Lisätietoja blogistamme

Suositellut tuotteet