Silvent's engineers having a meeting.

Het verhaal achter Silvent

Zo begon het. Industriële luidruchtige toepassingen vergden nieuwe technologie.

Lawaai vormt sinds de opkomst van moderne productieprocessen een grote uitdaging. Vroeger wisten noch vakbonden noch werkgevers hoe gevaarlijk lawaai kon zijn. Onwetendheid leidde tot gehoorverlies bij veel industriële arbeiders. Het was een duidelijke zaak dat meer begrip en goede oplossingen voor dit probleem noodzakelijk waren.

Begin jaren 1970 bleek echter dat veel mensen die in industriële omgevingen werkten aan gehoorverlies leden. De Zweedse arbeidsmarktpartijen stelden een groep samen om dit probleem te onderzoeken en om voorstellen tot een vermindering van geluidsoverlast te presenteren. Stig Ingemansson, zelf werkzaam als akoestisch ingenieur werd belast met de opdracht om het project te leiden.

Old pictures of Silvent's founder Peder Ekberg and engineer Stig Andersson.

1976 – Het begin

Voor een beter inzicht in de problematiek begon de projectgroep met de uitvoering van veldstudies en metingen binnen de Zweedse industrie. Het werd duidelijk dat binnen zo goed als alle industrieën geluidsproblemen voorkwamen, d.w.z. geluidsniveaus boven 85 dB(A). Het blazen met perslucht bleek een van de processen te zijn die de meeste geluidsoverlast veroorzaakten. Tevens bleek dat veel bedrijven voor het reinigen, drogen, koelen, verplaatsen en sorteren van producten een persluchtsysteem met koperen buizen toepasten, ook wel bekend als de open pijp. Of ze gebruikten blaaspistolen op basis van hetzelfde principe, een open pijp. Na analyse van andere markten in Europa en de Verenigde Staten bleek dat ook hier dezelfde methodes werden toegepast. Het probleem met het blazen van perslucht door een systeem met open pijp, is dat er een verhoogde turbulentie van de luchtstroom ontstaat zodra deze het systeem verlaat. Dit resulteert in zeer hoge, schadelijke geluidsniveaus. Het projectteam kwam zodoende tot de ontdekking dat er een oplossing moest worden gevonden om deze geluidsniveaus te beperken om problemen met gehoorverlies te voorkomen.

Silvent's first air nozzle, SILVENT 209.

1978 – het Silvent-prototype wordt gepatenteerd

Het vinden van een oplossing was niet bepaald eenvoudig. Er waren op dit gebied geen eerdere onderzoeken gedaan, en er was ook geen simulatiesoftware beschikbaar. En de ontwikkeling van prototypes was zowel tijdrovend en moeilijk. Het vergde meerdere jaren van onderzoek voordat de Groep in 1978 een prototype ontwikkelde met behulp van een technologie die het geluidsniveau tijdens het blazen met perslucht aanzienlijk verlaagde. Op dit prototype werd patent aangevraagd en het kreeg de naam Silvent, een afkorting van de Latijnse woorden voor stille wind; silencum ventum. Dit prototype maakt nog steeds deel uit van het assortiment blaasmondstukken dat bekend staat als SILVENT 209.

1989 – Silvent wordt opgericht

Aangezien de leider van het project, Stig Ingemansson er geen belang bij had zich in te zetten voor de verkoop van dit blaasmondstuk, verkocht men de patentrechten voor het prototype Silvent. Gedurende een aantal jaren vond er toen geen verdere ontwikkeling plaats. De grote doorbraak kwam echter in 1989 toen Peder Ekberg en Åke Eliasson het bedrijf Silvent AB oprichtten. Hun enthousiasme en focus qua research en ontwikkeling leidde ertoe dat steeds meer grote bedrijven over de hele wereld zich bewust werden van Silvent en het unieke assortiment blaasmondstukken. Het begin van een succesverhaal.

Feiten over SILVENT 209

List checkmark
Het eerste gepatenteerde blaasmondstuk ter wereld
List checkmark
Vervangt 4 mm open pijp
List checkmark
Vermindert het geluidsniveau met 15 dB(A)
List checkmark
37% energiebesparing
List checkmark
Honderdduizenden installaties sinds 1989
List checkmark
Nog steeds een topproduct, ook al gebruiken veel klanten tegenwoordig SILVENT 209 L-S

Aanbevolen producten