SILVENT OSH

Artikelnummer: 00000100011

SILVENT OSH är en OSHA mätare d.v.s. ett enkelt mätredskap för att kontrollera säkerhet. Lufttrycket nedströms ett munstycke på blåspistolen eller ett öppet rör skall enligt bestämmelserna inte överstiga 210 kPa (30 psi).

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

OSH