SILVENT OSH

Itemnummer: 00000100011

SILVENT OSH is een OSHA-manometer, d.w.z. een eenvoudig meetinstrument om veiligheid te controleren. Volgens de OSHA-normen mag de druk vanuit een open buis of een blaasmondstuk nooit 210 kPa (30 psi) overschrijden.

Technische specificaties

Zie basisinformatie inzake technische gegevens. Lees meer

 

Gerbuikershandleiding

Lees de Silvent Group General Instructions for Use voordat u een Silvent product in gebruik neemt.

OSH