LJUDDäMPARE
SILVENT SIS-05

Artikelnummer: 70050269097, 70050169097

  • 1/2" Ljuddämpare med indikator

Silvents nya serie ljuddämpare har en extremt effektiv ljuddämpning, små inbyggnadsmått samt ett unikt och patenterat varningssystem. Ljuddämparnas varningsindikator talar på ett tidigt stadium om att mottrycket i tryckluftssystemet är för högt. Underhållspersonal kan både visuellt och genom ett högre ljud enkelt konstatera att ljuddämparna måste bytas innan kostsamma eller onödiga driftstörningar uppkommer. Då ljuddämparens varningsindikator skjuts ut finns även möjligheter att genom elektronisk avläsning stoppa maskinen och byta dämparen. Ljuddämparna ger 30-35 dB(A) dämpning. Silvent erbjuder fyra olika dimensioner.

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

Genomflödesdiagram för ljuddämpare SIS-05

Ur diagrammen kan flöden och mottryck för olika systemtryck avläsas för respektive SIS ljuddämpare. Värdena i kursiv stil anger i mm (inch) hur mycket dämparen är utlöst. Från noll till maximalt rekommenderat utlöst läge, där varningsindikatorn blir synlig.

Flow chart for SIS-05.

*Kontinuerlig drift över 1/2”-ventil med slangdiameter Ø 12/10 mm (Ø 0.472”).

Varningsindikator är lösningen

Silvent's pneumatic mufflers in three stages.

1. Bilden visar ljuddämparen i ett normalläge.

2. Ljuddämparen efter viss igensättning.

3. Varningsmarkeringen indikerar att ljuddämparen behöver bytas ut.

Bibehålla hög arbetskapacitet

Ljuddämparen är självreglerande i förhållande till mottrycket, vilket innebär att arbetskapaciteten på maskinen kan bibehållas.

Minimerar mottrycket

Tvåkammarsystemet minskar mottrycket då expansionsvolymen ökar och ny filteryta exponeras.