You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 915

Artikelnummer: 09150149334, 09150249334

SILVENT 915 är ett divergerande munstycke som genererar en vid och cirkulär konutbredning. Munstycket är utvecklat för applikationer där luften måste spridas på en större diameter men blåsavståndet är kort. Munstycket fungerar bäst om blåsavståndet inte överstiger 150 mm (6”). Vid blåsning inuti rör och kanaler bör den invändiga rördiametern ligga mellan Ø 25-100 mm (1”-4”). Som standard är utblåsningsvinkeln 45°. Munstyckets konstruktion gör att utblåsningshålens vinkel kan modifieras. På förfrågan kan 90° eller 135° vinkel tillverkas. Munstycket har en låg ljudnivå och luftförbrukning.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 43%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.