BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 910

Artikelnummer: 09100149177, 09100249177

  • Rostfritt bakåtblåsande munstycke

SILVENT 910 är ett bakåtblåsande munstycke som används för renblåsning inuti rör och kanaler. Efter och under bearbetning av rör är rengöring inuti rören alltid ett problem. Vanlig konventionell renblåsning är omöjlig, då spånorna blåses in i röret istället för ut. SILVENT 910 klarar renblåsning av rördiametrar från 25 mm (1”) upp till 100 mm (4”). Munstycket har en invändig 1/4” anslutningsgänga. Munstycket är tillverkat och baserat på Silvents patenter vilket innebär att både ljudnivå och luftförbrukning är begränsat till minsta möjliga.

Sänkt ljudnivå 19 dB(A)

Energibesparing 54 Nm3/h

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

Principskiss
Principle sketch SILVENT 910.