Kyla med tryckluft

Blåsning med tryckluft kan vara ett bra alternativ vid kylning, för att få en jämn och kontrollerad process eller i de fall man vill undvika vätskor vid kylprocessen. Silvent har även utvecklat ett unikt blåsmunstycke, SILVENT F 1, för att underlätta och effektivisera punktkylning.

Applikationsexempel

Kylning av trissa

Kylmunstycket SILVENT F 1 har en helt unik teknologi som är speciellt utvecklad för punktkylning. Munstycket kyler trissan, för att få bort oönskad värme vid sågning i metall, samtidigt som metallspånen blåses bort.

Cooling of the trundle with air nozzle.
Silvent - Patented Air Technology

Applikationssupport?

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag på ett munstycke som förbättrar din applikation. Börja med att besvara de 8 frågorna nedan, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Curved background

Kundcase

Kylning vid kapning av metall

Industri: Vitvaror och elektroniska komponenter
Företaget använde tryckluft för att kyla vid kapning av metaller för att kyla detaljer och blåsa bort metallspån. Den vanligaste blåsmetoden, vid blåsning med tryckluft i industrin är öppna rör, vilket medför höga ljudnivåer på grund av den turbulenta luftströmmen. Blåsning med tryckluft är en av de största bullerkällorna i tillverkningsindustrin.

Lösning
För att förbättra applikationen installerades 5 stycken SILVENT 011 blåsmunstycken. Vid installationen finjusterades blåsavståndet och blåsvinklarna för att få bästa möjliga kylresultat, utan att generera höga ljud vid tillexempel blåsning mot skarpa kanter. Det var även möjligt att avlägsna metallspånen effektivt.

Resultat
Genom att ersätta de öppna rören med blåsmunstycken från Silvent var det möjligt att sänka ljudnivån vid kylningen. Munstyckena minskade turbulensen, vid blåsning med tryckluft, vilket medförde den sänkta ljudnivån.

Cooling when cutting metal with several ar nozzles.

Några av våra produkter