Gerbuikershandleiding

Silvent Groep Algemene Gebruikershandleiding

Lees de Silvent Group General Instructions for Use. Deze bevat belangrijke informatie over gebruik, opslag, onderhoud, waarschuwingen, garantie en recycling-instructies.

 

Algemene informatie

Monteer uw Silvent producten niet voordat u de Silvent Group General Instructions for Use hebt gelezen en begrepen.

Producten van Silvent zijn specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met industriële persluchtsystemen. Gebruik in combinatie met vloeistof of gas is onjuist en zal ertoe leiden dat uw garantie niet meer van toepassing is. Silvent neemt geen verantwoordelijkheid voor enig hieruit resulterend verlies.

Producten van Silvent zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met persluchtsystemen conform ISO 8573-1 [3:4:3]. Gelieve deze niet te gebruiken wanneer druk of temperatuur de maximale nominale bedrijfsomstandigheden overstijgen.