Instrukcje użytkowania

Ogólne instrukcje użytkowania Grupy Silvent

Proszę przeczytać Silvent Group General Instructions for Use. Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi, przechowywania, konserwacji, ostrzeżeń, gwarancji i instrukcji recyklingu.

 

Informacje ogólne

Nie instaluj produktów Silvent, dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz Ogólnych instrukcji użytkowania Grupy Silvent.

Produkty firmy Silvent są specjalnie zaprojektowane do użytku w przemysłowych układach sprężonego powietrza. Użycie z jakimkolwiek innym płynem (cieczą lub gazem) jest nieprawidłowym zastosowaniem. Gwarancje firmy Silvent tracą ważność w przypadku niewłaściwego zastosowania, a firma Silvent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego straty.

Produkty firmy Silvent są przeznaczone do stosowania w układach sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1 [3: 4: 3]. Nie wolno ich używać, gdy ciśnienie lub temperatura przekraczają maksymalne znamionowe warunki pracy.