You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Instrukcje użytkowania

Ogólne instrukcje użytkowania Grupy Silvent

Proszę przeczytać Silvent Group General Instructions for Use. Zawiera ważne informacje dotyczące obsługi, przechowywania, konserwacji, ostrzeżeń, gwarancji i instrukcji recyklingu.

 

Informacje ogólne

Nie instaluj produktów Silvent, dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz Ogólnych instrukcji użytkowania Grupy Silvent.

Produkty firmy Silvent są specjalnie zaprojektowane do użytku w przemysłowych układach sprężonego powietrza. Użycie z jakimkolwiek innym płynem (cieczą lub gazem) jest nieprawidłowym zastosowaniem. Gwarancje firmy Silvent tracą ważność w przypadku niewłaściwego zastosowania, a firma Silvent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego straty.

Produkty firmy Silvent są przeznaczone do stosowania w układach sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1 [3: 4: 3]. Nie wolno ich używać, gdy ciśnienie lub temperatura przekraczają maksymalne znamionowe warunki pracy.