You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Wyszukaj
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Silvents pneumatic muffler with warning indicator, showing that it is time to replace the muffler.

Czy wiesz, czego szukasz?

Tłumik pneumatyczny sprężonego powietrza, ułatwiający konserwację

Hałas powodowany przez zawory pneumatyczne jest bardzo niebezpieczny. Prostym środkiem zaradczym jest wyposażenie gniazd wylotowych zaworu pneumatycznego w tłumiki pneumatyczne. Takie rozwiązanie ogranicza hałas, ale również często powoduje problemy w trakcie pracy. Powszechnie znanym problemem, związanym z konwencjonalnymi tłumikami pneumatycznymi, jest to, że filtr wcześniej czy później zatyka się przez zanieczyszczenia. W niektórych przypadkach ograniczanie hałasu schodzi na drugi plan z powodu problemów z zatykaniem się filtra.

Pneumatyczne tłumiki firmy Silvent wyposażone są we wbudowane wskaźniki ostrzegawcze. W skrócie: technologia ta umożliwia tłumikowi samodzielne ustawienie optymalnego stosunku pomiędzy wydajnością przepływu i ograniczaniem hałasu dzięki dynamicznemu filtrowi wewnętrznemu, który minimalizuje zakłócenia w pracy.

Trzy dobre powody, dla których warto używać tłumików pneumatycznych firmy Silvent w instalacjach do odmuchiwania sprężonym powietrzem

Tłumiki pneumatyczne firmy Silvent redukują poziom hałasu, ryzyko przestojów i ułatwiają konserwację. Wbudowane wskaźniki ostrzegawcze redukują ryzyko zbyt wysokiego ciśnienia zwrotnego i ułatwiają identyfikację tłumika, który wymaga wymiany.

 

Nieprzerwany przepływ

Powszechnie znanym problemem, związanym z konwencjonalnymi tłumikami pneumatycznymi, jest to, że filtr – tzw. dyfuzor – wcześniej czy później zatyka się przez zanieczyszczenia, co jest przyczyną:

  • Kosztownych przestojów
  • Trudnych do zlokalizowania usterek
  • Ryzyka urazów powodowanych przez eksplozje

Chęć uniknięcia tych problemów jest częstym powodem usuwania tłumików z gniazd wylotowych zaworów przez technologów. W związku z tym ograniczanie hałasu schodzi na drugi plan z powodu problemów z zatykaniem się filtra.

Aby uprościć użytkowanie tłumików w układach pneumatycznych, tłumiki pneumatyczne firmy Silvent wyposażone są w zewnętrzny dyfuzor i ruchomy wewnętrzny dyfuzor. Technologia ta umożliwia tłumikowi samodzielne ustawienie optymalnego stosunku pomiędzy wydajnością przepływu i ograniczaniem hałasu dzięki dynamicznemu filtrowi wewnętrznemu, który minimalizuje przerwy w pracy. W układzie dwukomorowym tłumik pneumatyczny otrzymuje nową powierzchnię filtrującą, gdy stara się zatka. Takie rozwiązanie zapewnia niskie ciśnienie zwrotne i skuteczne tłumienie hałasu. Ponadto znacznie wydłuża czas eksploatacji tłumika pneumatycznego.

Illustration of airflow in Silvent pneumatic muffler.

 

Wskaźnik, pozwalający unikać niepotrzebnych przestojów

W przypadku konwencjonalnych rozwiązań nieraz trudno jest zauważyć, gdy tłumik ulega zatkaniu, co znacznie utrudnia operatorowi konserwację urządzenia. Jeśli zatkany tłumik nie zostanie wymieniony, może doprowadzić do zakłóceń w trakcie pracy i pogorszyć wydajność instalacji.

Aby ułatwić konserwację, tłumiki pneumatyczne firmy Silvent wyposażone są w inteligentny system ostrzegania. Całkowite zatkanie tłumika i zużycie całej powierzchni filtra wskazywane jest przez czerwoną linię, która wskazuje operatorowi tłumik, który musi zostać wymieniony.

 

Dzięki temu możliwe jest:

  • Zminimalizowanie ilości kosztownych przestojów
  • Usuwanie problemów zanim się pojawią
  • Ograniczanie ryzyka urazów w pracy
  • Nadanie priorytetowego znaczenia ograniczaniu hałasu

 

Skuteczne ograniczanie poziomu hałasu

Sprężone powietrze może generować szkodliwie wysokie poziomy hałasu. Podczas odpowietrzania zaworów pneumatycznych często występują nagłe głośne dźwięki, które mogą być szkodliwe nawet wtedy, jeśli są krótkie. W związku z tym należy dokładać wszelkich starań, aby redukować poziom hałasu w największym możliwym stopniu. Dobrym sposobem redukowania hałasu związanego z odpowietrzaniem zaworów pneumatycznych w maszynach jest zainstalowanie tłumików pneumatycznych.

Tłumiki pneumatyczne firmy Silvent redukują hałas powodowany przez zawory pneumatyczne o nawet 30-35 dB[A] w porównaniu z wylotem bez tłumika. To ma ogromne znaczenie dla operatorów, ponieważ redukcja o 10 dB(A) oznacza ograniczenie poziomu hałasu o połowę.

1. Minimalizacja ciśnienia zwrotnego

Dwukomorowy układ redukuje ciśnienie zwrotne w miarę zwiększania się objętości poprzez przełączanie się na nowy filtr.

2. Utrzymywanie wysokiej wydajności pracy

Tłumiki pneumatyczne automatycznie dostosowują się do ciśnienia zwrotnego, dzięki czemu zachowywana jest wydajność robocza maszyny.

3. Wskazywanie zatkania

Wyraźne wskazanie zatkania filtra tłumika zanim pojawią się problemy związane z działaniem układu pneumatycznego.

Połączenie i wysokość ciśnienia podczas odpowietrzania zaworów pneumatycznych

Podczas instalacji tłumików pneumatycznych należy rozważyć dwie kwestie – połączenie i wysokość ciśnienia.

W przeciwieństwie do innych urządzeń pneumatycznych, nie ma konieczności uszczelniania gwintu łączącego na tłumiku pneumatycznym. Jest tak, ponieważ głównym zadaniem tłumika jest tłumienie hałasu pochodzącego z gniazda wylotowego, umożliwiając powietrzu przejście przez nie. Tłumiki są łatwe do zainstalowania i zalecamy, aby montować je ręcznie.

Podczas wymiarowania układu sprężonego powietrza należy mieć na uwadze, że na czas wypływu w wysokim stopniu wpływa ilość i ciśnienia powietrza znajdującego się w środku. Tłumiki projektowane są z myślą o ich montowaniu na gniazdach wylotowych zaworów pneumatycznych. To oznacza, że ciśnienie na tłumiku nie jest równe ciśnieniu dopływu, ale jest znacznie niższe i zależy od objętości powietrza. W związku z tym przepustowość tłumika pneumatycznego jest istotną kwestią, którą należy rozważyć, aby wyeliminować niepotrzebne ciśnienie zwrotne w układzie. Jeśli instalacja jest bardzo podatna na ciśnienie zwrotne, należy wybrać tłumik o bardzo wysokiej zdolności przepływowej. Ukazana wartość maksymalnej zdolności przepływowej tłumika zmierzona została przy ciśnieniu 5 barów. Przepływ jest ilością powietrza, jaką tłumik uwalnia bez „odcięcia”, gdy zawór pracuje nieprzerwanie.

Więcej wiedzy z naszego bloga

Niektóre z naszych produktów