Silvents pneumatic muffler with warning indicator, showing that it is time to replace the muffler.

Weet u waarnaar u op zoekt bent?

Pneumatische geluiddemper voor persluchtsystemen die het onderhoud vereenvoudigen

Lawaai vanaf pneumatische ventielen is bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Een simpele tegenmaatregel is de installatie van pneumatische geluiddemper op de uitlaatpoorten van de het ventiel. Dit beperkt weliswaar het geluid, maar het stoort tevens de werking van persluchttoepassingen. Een bekend probleem met conventionele dempers is dat het filter – de zogenaamde diffusor – vroeg of laat verstopt raakt door vervuiling. In sommige gevallen krijgt geluidsonderdrukking krijgt dan een lagere prioriteit als gevolg van verstoppingsproblemen.

Silvent pneumatische geluiddempers hebben een geïntegreerde waarschuwingsindicator. Kortweg, deze technologie maakt het mogelijk dat de demper zelf de optimale combinatie van doorstroomcapaciteit en lawaaionderdrukking kan handhaven met behulp van een dynamische intern filter dat bedrijfsstoringen tot een minimum beperkt.

Drie goed redenen waarom u Silvent pneumatische geluiddempers voor perslucht zou moeten gebruiken

Silvent pneumatische geluiddempers beperken het geluidsniveau, de kans op verstoppingen en vereenvoudigen het onderhoud. De geïntegreerde waarschuwingsindicatoren beperken de kans dat de terugslagdruk te hoog wordt en vereenvoudigen het opsporen van de geluiddemper die moet worden vervangen.

 

Constant debiet

Een vaal voorkomend probleem met conventionele dempers is dat het filter – de zogenaamde diffusor – vroeg of laat verstopt raakt door vervuiling, wat leidt tot:

  • Storingen zijn moeilijk op te sporen
  • Dure stilstandstijd
  • Problemen door geluidsoverlast krijgen door bovenstaande punten lage prioriteit

 

Dit leidt er vaak toe dat onderhoudspersoneel de dempers verwijderen om juist dit soort problemen te voorkomen. Geluidsonderdrukking krijgt dus een lagere prioriteit als gevolg van verstoppingsproblemen.

Om de toepassing van geluiddempers in het pneumatische systeem te vereenvoudigen, hebben de pneumatische geluiddempers van Silvent een aangehecht extern filter en een afneembaar intern filter. Deze technologie maakt het mogelijk dat de demper zelf de optimale combinatie van doorstroomcapaciteit en lawaaionderdrukking kan handhaven met behulp van een dynamische intern filter dat bedrijfsstoringen tot een minimum beperkt. In dit 2-kamersysteem is de pneumatische geluiddemper voorzien van een nieuw filtervlak zodra het oude verstopt raakt. Dit waarborgt een lage tegendruk en een effectieve geluiddempende werking. Het zorgt ook voor een aanzienlijk langere levensduur van de geluiddemper.

 

Indicator voor het vermijden van onnodige stilstand

In een conventionele geluiddemper valt het niet altijd mee om te zien of het verstopt is. Dit veroorzaakt vrij veel extra werk tijdens onderhoud. Indien een verstopte geluidsdemper niet wordt vervangen, kan dit bedrijfsstoringen veroorzaken en een verslechtering van de werking van de applicatie.

Om het onderhoud te vereenvoudigen zijn de pneumatische geluiddempers van Silvent uitgerust met een doordacht waarschuwingssysteem. Zodra de geluiddemper verstopt raakt en het hele filtervlak wordt gebruikt, wordt dit door een rode lijn aangegeven, zodat de operateur meteen ziet welke geluiddemper moet worden vervangen.

Voordelen met een Silvent pneumatische geluiddemper met indicator:

  • Waarschuwt voordat zich problemen voordoen
  • Minimaliseert het risico op kostbare stilstandstijd
  • Maakt prioritering van lawaaionderdrukking mogelijk zonder de betrouwbaarheid van de productie te beïnvloeden

DE GEPATENTEERDE OPLOSSING

1. Waarschuwingsteken
Geeft een duidelijke indicatie voordat zich problemen voordoen in het pneumatische systeem.

2. Tweekamersysteem
Vermindert de tegendruk naarmate het expansievolume toeneemt en het nieuwe stuk filter wordt blootgesteld.

3. Interne diffusor
Schuift uit de buitenste demperkamer wanneer de tegendruk te hoog wordt.

4. Externe diffusor
Vermindert geluidsoverlast op effectieve wijze dankzij optimaal gebruik van het materiaalvolume.

Illustration of Silvent's mufflers.

Effectieve vermindering van het geluidsniveau

Perslucht kan schadelijk hoge geluiden genereren. Zogenaamde geluidspieken komen vaak voor tijdens het luchten van ventielen, en ze kunnen ook gedurende kortere periodes het gehoor beschadigen. Daarom is het van belang om te trachten om het geluidsniveau zoveel mogelijk te dempen. Een goede manier om het geluidsniveau door ontluchtende ventielen te beperken is de installatie van pneumatische geluiddempers.

Silvent pneumatische geluiddempers dempen het geluid dat van de ventielen afkomstig is met 30-35 dB(A) in vergelijking tot een uitlaatpoort die niet van een demper is voorzien. Dit maakt wat betreft het personeel op de werkvloer een groot verschil, aangezien een demping met 10 dB(A) een halvering van het geluidsniveau betekent.

1. Minimaliseer de tegendruk

Het 2-kamersysteem vermindert de tegendruk naarmate het expansievolume toeneemt en het nieuwe filter wordt gebruikt.

2. Handhaving van hoge werkingscapaciteit

Pneumatische geluiddempers zijn zelfregelend in verhouding tot de tegendruk, hetgeen betekent dat de bedrijfscapaciteit van de machine wordt gehandhaafd.

3. Geeft verstopping aan

Geeft een duidelijke indicatie wanneer het filter van de demper dicht begint te lopen, voordat zich problemen in het persluchtsysteem voordoen.

Aansluitings- en drukcapaciteit tijdens ontluchten van ventielen

Voor de installatie van pneumatische geluiddempers moet rekening worden gehouden met twee aspecten – de aansluiting en de drukcapaciteit.

In tegenstelling tot andere pneumatische uitrusting, is het bij een pneumatische geluiddemper niet zo belangrijk om de spoed van de aansluitingen zo zorgvuldig af te dichten. Dit vanwege het feit dat de taak van de demper is om het geluid vanaf de uitlaatpoort te dempen door toe te staan om expanderende lucht door te laten. Dempers zijn eenvoudig te installeren en we raden aan om ze met handkracht vast te zetten.

Bij de dimensionering van het persluchtsysteem dient men er rekening mee te houden dat de uitstroomtijd in grote mate wordt beïnvloed door het volume en de druk van de lucht in de tank. Dempers zijn ontwikkeld voor gebruik op de uitlaatpoorten van de persluchtventielen. Dit betekent dat de druk bij de demper niet hetzelfde is als de toevoerdruk, maar veel lager en afhankelijk van de hoeveelheid expanderende lucht. Om deze reden is de debietcapaciteit een factor om rekening met te houden om onnodige tegendruk in het persluchtsysteem te vermijden. Als de applicatie bijzonder gevoelig is voor tegendruk, moet een demper met een hogere debietcapaciteit worden gekozen. De getoonde waarde voor de maximale debietcapaciteit door de demper wordt gemeten bij een druk van 5 bar. De doorstroom is de hoeveelheid lucht die de demper zonder “haperingen” doorlaat wanneer een ventiel in continue bedrijf is.

Meer kennis in onze blog

Aanbevolen producten