Silvent air nozzle X07, X02, X01 with blue background

Vet du vad du letar efter?

Blåsmunstycken för tyst och effektiv blåsning med tryckluft

Blåsmunstycken är vanligt förekommande vid blåsning med tryckluft inom industrin, vid rengöring, torkning, kylning, sortering och förflyttning av föremål.

Tre unika fördelar med Silvents blåsmunstycken

Det är få industrier som är medvetna om hur mycket deras tryckluft kostar. Produktionen av tryckluft är kostsam, vilket gör att det är viktigt att nyttja tryckluften på bästa möjliga sätt. Silvents blåsmunstycken optimerar energianvändningen och genererar en tyst och effektiv blåsning med tryckluft.

 

Minska energianvändningen med 35%

Många tillverkningsindustrier använder, så kallade, öppna rör vid blåsning med tryckluft. Detta är ofta en fungerande, men kostsam och ineffektiv lösning. Öppna rör skapar ofta mycket turbulens vid blåsning med tryckluft, vilket är väldigt energikrävande. För att kunna nyttja tryckluften på ett energieffektivt sätt är det därför viktigt att minimera turbulensen. Detta kan enkelt göras genom att installera ett blåsmunstycke.

Silvents blåsmunstycken, för blåsning med tryckluft, är speciellt designade för att optimera energianvändningen och skapa en likformig, jämn och rak så kallad laminär luftström. Designen minskar turbulensen och skapar medejektering, vilket innebär att tryckluften nyttjar den omkringliggande luften. När mindre energi går åt till uppkomsten av turbulens kan större delar av den tillförda energin användas vid blåsningen med tryckluft. Detta genererar en mer energieffektiv blåsning, vilket gör det möjligt att sänka energianvändningen med upp till 35%, vid installation av ett blåsmunstycke från Silvent.

 

Sänk ljudnivån vid blåsning med tryckluft

Blåsning med tryckluft bidrar ofta till höga ljudnivåer i industrin. En anledning till detta är användandet av öppna rör, vid blåsning med tryckluft. Öppna rör skapar turbulens som genererar höga ljudnivåer. Buller och höga ljudnivåer är inte bara skadligt för de som arbetar i närområdet till blåsapplikationen, utan påverkar även koncentrationsförmågan och helhets upplevelsen av arbetsmiljön. Det finns därför många fördelar med att sänka ljudnivån i industrin. För att sänka ljudnivån vid blåsning med tryckluft bör samtliga öppna rör förses med blåsmunstycken för blåsning med tryckluft.

Silvents blåsmunstycken sänker ljudnivån vid blåsning med tryckluft, i jämförelse med blåsning med öppna rör. Detta beror dels på att Silvents blåsmunstycken minskar uppkomsten av bullrig turbulens, men även munstyckets speciella design. Silvents blåsmunstycken delar upp tryckluften i mindre hål och slitsar, vilket höjer ljudfrekvensen till nivåer som det mänskliga örat inte kan uppfatta. Tack vare detta är det möjligt att kombinera effektiv och tyst blåsning med tryckluft.

 

Förbättra effektiviteten och tillverkningsprocessen

Turbulensen som uppstår när man blåser med ett öppet rör påverkar inte bara energiåtgången och ljudnivån utan även blåskraften negativt, vilket påverkar det slutresultatet. De flesta av våra kunder kontaktar oss för att de har problem med sin befintliga lösning och behöver hjälp att förbättra sin tillverkningsprocess. Brister i tillverkningsprocessen kan i värsta fall ha negativ inverkan på slutproduktens kvalité.

Till skillnad från ett öppet rör så minimerar Silvents blåsmunstycken turbulensen och genererar en stark och effektiv blåskraft. Silvent har ett stort sortiment blåsmunstycken, vilket gör det möjligt att anpassa lösningen till den specifika blåsapplikationen och kundens mål, för bästa möjliga resultat. Silvents representanter hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för din applikation.

3 punkter att tänka på vid val av rätt blåsmunstycke

Det finns många olika typer av blåsmunstycken, som är speciellt framtagna för att passa specifika industrier och arbetsområden. Det kan därför vara svårt att identifiera vilket blåsmunstycke som är mest effektivt till en specifik blåsapplikation. För att välja rätt blåsmunstycke kan man utgå från följande tre parametrar; blåskraft, blåsmönster och material.

Blåsmunstycke med hög eller låg blåskraft

Den första parametern är blåskraften, som utför själva jobbet och därmed är de viktigaste parametern att ta hänsyn till. Vid befintliga blåsapplikationer med öppna rör är det innerdiametern på röret som avgör vilken blåskraf som behövs. Vid nya installationer kan man använda en vanlig blåspistol som ett referensvärde. En vanlig blåspistol har ofta en blåskraft på ungefär 3 N. Silvents minsta blåsmunstycken har en blåskraft på 0.9 N och det kraftigaste blåsmunstycket har en blåskraft på 270 N.
Silvent air nozzle 780-LA.

Blåsmunstycke med runt eller flat blåsmönster

Den andra parametern är blåsmönstret som genereras av blåsmunstycket. I regel talar man om två olika typer av blåsmönster, runt eller flat. Valet av blåsmönster beror till stor del på objektets storlek och form. Ofta är tillexempel ett flat blåsmunstycke effektivare vid torkning när det krävs en mer "skrapande" effekt. Valet för respektive blåsapplikation är därför unikt.

Silvent air nozzle-9002W-S.

Blåsmunstyckes material

Den tredje och sista parametern är materialvalet. Materialvalet utgår ofta från i vilken miljö applikationen finns och om det finns risk för mekanisk nötning av blåsmunstycket. Det finns även de applikationer där man vill undvika att repa ytan på objektet, där valet ofta faller på ett ”mjukare” blåsmunstycke. Silvents munstycken finns i flertalet olika material, som tillexempel rostfritt stål, zink, aluminium, PEEK, Zytel och EPDM.

 

Vill du ha hjälp att välja rätt blåsmunstycke?

Vi hjälper dig gärna att välja rätt lösningen till din applikation. Kontakta något av våra representanter eller fyll i kontaktformuläret nedan, så hör vi av oss till dig.

Silvent - Patented Air Technology

Hitta rätt blåsmunstycke!

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag på ett munstycke som förbättrar din applikation. Börja med att besvara de 8 frågorna nedan, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Curved background

Installation av blåsmunstycke

Installationen av ett blåsmunstycke är viktig för att garantera en optimerad och effektiv blåskraft.

Rätt dimension på matningsledningen

Vid installation av ett blåsmunstycke är det viktigt att säkerställa att matningsledningen har en tillräcklig dimension, för att blåsmunstycket ska generera den prestanda som krävs. Detta är framförallt viktigt vid blåsmunstycken med hög blåskraft, som behöver en större dimension, för att kunna nyttja munstyckets fulla kapacitet. Det är även viktigt att tänka på att tryckluftssystemet inte är underdimensionerat, då detta ger upphov till tryckfall.
A small dimensioned pipe is connected to a wider dimensioned pipe.

Finjustering av blåskraften

När blåsmunstycket installerats är det fördelaktigt att justera blåskraften, så att inte mer tryckluft än nödvändligt används. Luftmängden och energiåtgången kan då minimeras vilket även leder till att ljudnivån blir lägre. Bästa sättet att finjustera blåskraften är att justera matningstrycket. Detta görs bäst med en tryckregulator. Det är även möjligt att använda en så kallad strypventil, som reglerar luftmängden, men denna kan ge upphov till viss turbulens.

A pressure regulator installed on a compressed air system.

Avstånd mellan blåsmunstycket och objektet

För att få bästa reslutat bör avståndet mellan blåsmunstycket och objektet justeras så att hela luftstrålen nyttjas maximalt. Det rätta avståndet beror på applikationens typ. Vid tillexempel generell renblåsning rekommenderas ofta ett blåsavstånd på omkring 200 – 300 mm, medans det ofta rekommenderas ett kortare avstånd vid bortblåsning av oljebaserade vätskor. Utöver avståndet är det även viktigt att luftstrålen träffar objektet med rätt vinkel. Detta är framförallt viktigt vid applikationer som har till uppgift att blåsa bort vätska.

Viktigt med rätt lufttillförsel

Mer kunskap på vår blogg

Några av våra produkter