You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

SILVENT AS1

Artikelnummer: 20000169016

SILVENT AS1 och AS3 är luftsköldar som förhindrar stänk och spån från att träffa kroppen och ögonen. Används med fördel vid begränsade utrymmen. Material: Aluminium. Levereras monterad från fabrik. Anges som tilläggsbeteckning sist i ordernumret: exempelvis 007-L-AS1. Uppfyller OSHA:s föreskrifter, gällande säker blåsning.

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.