You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 59002W-H

Artikelnummer: 590020169331, 590020269331

SILVENT 59002W-H är utrustad med en lång avtryckare. I övrigt lika prestanda som 59002W.

Sänkt ljudnivå 78%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

 

Blåspistolen SILVENT 59002W - Demonstrations video