You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-Z-H

Artikelnummer: 05000169166, 05000269166

SILVENT 500-Z-H är utrustad med en lång avtryckare. I övrigt lika prestanda som 500-Z.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.