You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-X+

Artikelnummer: 05000169754, 05000269754

500-X+ är utrustad med ett extra kraftfullt multi-laval blåsmunstycke som generar en blåskraft som är 90% starkare jämfört med en vanlig 500-X samtidigt som ljudnivån är minimal.

Sänkt ljudnivå 65%

Energibesparing 36%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.