You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-MJ6-1000

Artikelnummer: 05000939269, 05001039269

SILVENT 500-MJ6-1000 är utrustad med ett 1000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 500-MJ6.

Sänkt ljudnivå 43%

Energibesparing 18%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.