You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 4020-L-500

Artikelnummer: 40200169076, 40200269076

SILVENT 4020-L-500 är utrustad med ett 500 millimeter långt blåsrör. I övrigt samma prestanda som 4020-L.

Sänkt ljudnivå 60%

Energibesparing 54%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.