You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 4020-L-500

Artikelnummer: 40200169076, 40200269076

SILVENT 4020-L-500 är utrustad med ett 500 millimeter långt blåsrör. I övrigt samma prestanda som 4020-L.

Sänkt ljudnivå 60%

Energibesparing 54%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.