You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 2055-S-2000

Artikelnummer: 20000969025, 20001069025

SILVENT 2055-S-2000 är utrustad med ett 2000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 205S-S.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.