You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 2055-S-2000

Artikelnummer: 20000969025, 20001069025

SILVENT 2055-S-2000 är utrustad med ett 2000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 205S-S.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.