You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 2050-X+

Artikelnummer: 20000169760, 20000269760

2050-X+ är utrustad med ett extra kraftfullt multi-laval blåsmunstycke som generar en blåskraft som är 90% starkare jämfört med en vanlig 2050-X samtidigt som ljudnivån är minimal.

Sänkt ljudnivå 65%

Energibesparing 36%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.