You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 007-X+

Artikelnummer: 00070169750, 00070269750

007-X+ är utrustad med ett extra kraftfullt multi-laval blåsmunstycke som generar en blåskraft som är 60% starkare jämfört med en vanlig 007-X samtidigt som ljudnivån är minimal.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 45%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.