You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 007-MJ4-400

Artikelnummer: 00070339258, 00070439258

SILVENT 007-MJ4-400 är utrustad med ett 400 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 007-MJ4.

Sänkt ljudnivå 43%

Energibesparing 50%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.