BLåSPISTOL
SILVENT 007-L

Artikelnummer: 00070139261, 00070239261

  • Rostfritt Lavalmunstycke

SILVENT 007-L är utrustad med ett lavalmunstycke och är det vanligaste alternativet. Med ett rostfritt lavalmunstycke på 007-handtaget klarar du de flesta förekommande blåsapplikationerna. Genom ett lavalhål i centrum av munstycket skapas en koncentrerad luftstråle i överljudshastighet. Runt lavalhålet finns även ett antal divergerande slitsar som ger starka, tysta och laminära luftstrålar. Kombinationen ger en överlägsen renblåsningsförmåga som utnyttjar tryckluften optimalt. Blåspistolens säkra munstycke och de omkringliggande fenorna förhindrar direktkontakt med huden och utblåsningshålen.

Sänkt ljudnivå 13 dB(A)

Energibesparing 8 Nm3/h

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.