BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 730 C

Artikelnummer: 07300149326, 07300249326

  • Rostfritt slitsmunstycke

SILVENT 730 C har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Blåskraften är ungefär 30 gånger starkare än SILVENT 701 vilket innebär en blåskraft på 98.0 N (21.6 lbs). Detta munstycke passar applikationer där en högre koncentration av luftstrålen krävs i centrum på objektet som skall rengöras, torkas, kylas, transporteras etc. Med det extra slitsmunstycket i centrum ökar lufthastigheten och därmed blåskraften. Konutbredningen blir dock densamma som för SILVENT 720. Munstycket specialtillverkas i rostfritt stål. 730 C ingår i SILVENTs 700 C-serie tillsammans med 707 C och 715 C.

Sänkt ljudnivå 26 dB(A)

Energibesparing 523 Nm3/h

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.