You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 703

Artikelnummer: 07030139083, 07030239083

SILVENT 703 specialtillverkas helt i rostfritt stål. Detta munstycke har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Höga omgivningstemperaturer i glasbruk, höga blåskrafter i stålverk eller renlighetskrav från livsmedelsindustrin är några exempel på applikationsområden. Blåskraften är ungefär tre gånger starkare än SILVENT 701 vilket innebär en blåskraft på 9.6 N (2.1 lbs). 703 ingår i SILVENTs 700-serie tillsammans med 701, 705, 710, samt 720.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 38%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.