You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 703 A

Artikelnummer: 07030129002, 07030229002

SILVENT 703 A är en justerbar variant av 703. Den ställbara blåsvinkeln tillåter max 30° justerbarhet runt centrumlinjen. Tiden för installation och intrimning av korrekt blåsvinkel förkortas avsevärt. I övrigt lika prestanda som 703.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 38%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.