BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 209 L

Artikelnummer: 02090169143, 02090269143

  • Lavalmunstycke (Zink)

SILVENT 209 L ingår i en ny generation patenterade lavalmunstycken. Blåsmunstycket är en vidareutveckling av Silvents serie 208 och 209 munstycken. Konstruktionen innebär ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom att en kärnstråle med överljudshastighet omges av en skyddande luftfilm som är parallell med kärnstrålens riktning. Runt lavalhålet finns en blandning av divergerande slitsar och hål som ger tysta, starka och laminära luftstrålar. Munstycket levererar en extremt effektiv blåsning och utnyttjar tryckluften optimalt.

Sänkt ljudnivå 17 dB(A)

Energibesparing 13 Nm3/h

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.