You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Haku
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Air blow gun Pro One used in industry

Tiedätkö jo, mitä etsit?

Puhalluspistoolit turvalliseen paineilmalla puhaltamiseen teollisuudessa

Manuaalinen paineilmapuhallus on teollisuudessa esimerkiksi kappaleiden puhdistamiseen, kuivaamiseen tai jäähdytykseen yleisesti käytetty menetelmä.

Silventin puhalluspistoolien kolme etua paineilmalla puhallettaessa

Puhalluspistoolia valittaessa on tärkeää tietää manuaalisen paineilmalla puhaltamisen riskeistä. Silventin paineilmapistooleissa yhdistyvät turvallisuus, alhaiset melutasot ja tehokas puhallus.

 

Turvallinen paineilmalla puhaltaminen

Paineilmalla puhaltaminen voi olla vaarallista ja vahingollista, jos työtä ei tehdä ammattimaisesti. Yhdysvaltain työturvallisuus- ja terveysvirasto (OSHA) on laatinut asetukset, jotka säätelevät paineilmapistoolien käyttöä. Tämä johtuu siitä, että suurin osa markkinoilla olevista paineilmapistooleista on vaarallisia, koska niihin muodostuu korkeita staattisia paineita niiden tukkeutuessa. Jos käyttäjä tukkii vahingossa paineilmapistoolin aukon, on tärkeää, ettei paine ylitä 30 psi:n arvoa OSHAn mukaisesti. Jos staattinen paine ylittää arvon 30 psi, paineilmapistooli ei vastaa OSHAn turvallisuusstandardeja. Jos käyttäjä vahingossa tukkii suuttimen aukon jollakin kehonosallaan ja staattinen paine ylittää arvon 30 psi, on olemassa vaara, että paineilma tunkeutuu ihoon tai pääsee käyttäjän verenkiertoon. Ilma verenkierrossa, eli ilmaembolia, voi aiheuttaa vakavia vammoja. On myös tapauksia, joissa se on johtanut käyttäjän kuolemaan.

OSHAn turvallisuusstandardien mukaisen paineilmapistoolin asentaminen parantaa turvallisuutta ja tarjoaa käyttäjille paremman työympäristön. Ilmaemboliariskin minimoimiseksi Silventin suutin on suunniteltu niin, ettei se voi tukkeutua kokonaan.

OSHA logo and behind SUVA logo

 

Hiljainen paineilmalla puhaltaminen

Paineilmalla puhaltaminen aiheuttaa usein korkeita melutasoja, jotka ovat haitallisia äänenlähteen läheisyydessä työskenteleville henkilöille. Kuulovauriot ja kuulon heikkeneminen tapahtuvat usein vähitellen, minkä vuoksi voi olla vaikeaa olla varma vaurioiden aiheuttajasta. Sveitsissä on säädetty laki, joka säätelee, mitä paineilmapistooleja teollisuudessa voi käyttää. Lain takana on Sveitsin kansallinen tapaturmavakuutusrahasto (SUVA). SUVAn hyväksyntä edellyttää, että melutason on oltava alle 85 dB(A). Testit suorittaa SUVA, ja jokainen tuote, joka täyttää sen standardit, saa sertifioinnin. Myös useimmissa muissa maissa on säädetty lakeja, jotka koskevat altistumista enimmäismelutasoille.

Silvent-teknologian ansiosta sen puhalluspistooleissa paineilma yhdistyy tehokkaaseen puhallukseen. SUVAn hyväksymät tuotteet on merkitty selvästi tuotesivuilla. Myös kyseisten tuotteiden todistukset ovat ladattavissa.

 

Tehokas paineilmapuhallus

Jotta paineilmaa voidaan puhaltaa tehokkaasti, on tärkeää hyödyntää sitä asianmukaisesti ja minimoida turbulenssi. Tätä varten paineilmapistooliin tai ilmaputkeen on asennettava paineilmasuutin.

Silventin paineilmasuuttimet on suunniteltu tarjoamaan yhtenäinen, tasainen ja suora paineilmasuihku, joka minimoi turbulenssin ja maksimoi puhallusvoiman käyttämällä laminaarista paineilmasuihkua. Laminaarinen paineilmasuihku hyödyntää ympäröivää ilmaa ja vähentää turbulenssista aiheutuvaa energiahukkaa. Näin paineilmaa voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.

Paineilmaturvallisuus– OSHA-vaatimusten noudattaminen

Puhalluspistoolit eri toimialoille ja tehtäviin

Teollisuudessa toimivien käyttäjien työn helpottamiseen on kehitetty monia eri tyyppisiä puhalluspistooleja. Silventin puhalluspistooleja valmistetaan tämän vuoksi kuutta eri sarjaa, jotta ne soveltuvat erilaisiin tehtäviin.

Käyttäjän tarpeisiin mukautetut liipaisimet

Silventin 500-sarjan puhalluspistooleita on saatavilla joko perinteisellä pitkällä liipaisimella tai lyhyellä. Lyhyellä liipaisimella varustettu malli tarjoaa hyvän otteen käytettäessä yhdellä tai kahdella sormella. Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta ote on ergonominen ja sopiva myös pienemmille käsille.
Silvent air blow gun 500 with a short trigger.

Yläliitäntä parantaa turvallisuutta ja ergonomiaa

Ergonomisen liikkeen tarjoamiseksi Silvent 007 -sarjassa on liitännät sekä ylä- että alaosassa. Paineilmapistooleissa liitännät sijaitsevat yleensä alhaalla, mutta ergonomian ja turvallisuuden parantamiseksi yläliitäntä on usein parempi ratkaisu. Ylhäältä kytketty paineilmapistooli pienentää riskiä, että käyttäjä kompastuu letkuun, ja yläliitäntä tarjoaa usein myös ergonomisemman liikkeen. Kaikki 007-sarjan puhalluspistoolit voidaan liittää joko ylhäältä tai alhaalta käyttäjän valinnasta riippuen.

Silvent air blow gun 007 with top connection.

Suuri puhallusvoima vaativille sovelluksille

Jotkut sovellukset vaativat enemmän puhallusvoimaa kuin mitä perinteiset paineilmapistoolit voivat tarjota. On tavallista, että yritykset suunnittelevat oman ratkaisunsa, joka usein tarkoittaa puhallusputkea, johon on asennettu palloventtiili. Koska tämäntyyppisessä ratkaisussa on harvoin kuolleen miehen kytkintä, se muodostaa turvallisuusriskin käyttäjälle ja lähistöllä työskenteleville. Kuolleen miehen kytkin varmistaa, että paineilman virtaus katkaistaan, jos käyttäjän ote kirpoaa. Tämä on erityisen tärkeää suurta puhallusvoimaa käytettäessä, koska se aiheuttaa suuremman loukkaantumisriskin. Turvallisuuden parantamiseksi Silvent on luonut puhalluspistoolit, joissa on suuren puhallusvoiman lisäksi kuolleen miehen kytkimet. Puhalluspistooleja on saatavilla useina eri malleina, jotka vaihtelevat tavallista paineilmapistoolia kaksi kertaa vahvemmista 30 kertaa vahvempiin malleihin. Tämäntyyppisiä puhalluspistooleja käytetään esimerkiksi paperi-, betoni- ja terästeollisuudessa.

 

Operator holding Silvent high force air blow gun 4020-LF.

 

Paineilmapistooli kahdella eri puhallusvoimatilalla

On myös sovelluksia, jotka vaativat vähemmän puhallusvoimaa. Tässä tapauksessa on sekä vaikeaa että kallista käyttää enemmän paineilmaa kuin on tarpeen. Puhallusilman säätämiseksi Silvent on kehittänyt puhalluspistoolisarjan 007, jossa on ns. häivetila. Useimmissa tapauksissa häivetila tarjoaa riittävästi puhallusvoimaa työn suorittamiseksi, mikä alentaa kustannuksia ja melutasoja. Kun tarvitaan enemmän puhallusvoimaa, käytettävissä on toinen puhallustila, joka on tehokkaampi. Näin käyttäjä voi säädellä puhallusvoimaa tehtävästä riippuen, mikä säästää energiaa ja parantaa ääniympäristöä verrattuna tavalliseen paineilmapistooliin, jossa on tavallisesti valittavissa vain yksi puhallusvoimatila.

 

Pehmeillä suuttimilla varustetut puhalluspistoolit, jotka eivät naarmuta

Kun paineilmaa puhalletaan herkkiin tuotteisiin, jotka eivät saa naarmuuntua, on parasta käyttää puhalluspistoolia, jossa on pehmeä paineilmasuutin, joka ei naarmuta. Paineilmasuuttimet valmistetaan pehmeistä materiaaleista, kuten PEEK-muovista tai EPDM-kumista, ja ne vähentävät tuotteiden naarmuuntumisen vaaraa. Naarmuttamattomia suuttimia voi tilata useimpiin Silvent-puhalluspistoolisarjoihin. Joissakin puhalluspistooleissa myös paineilmasuuttimet on asennettu joustaviin puhallusputkiin, mikä tarkoittaa, että kaikki pintaan kohdistuva voima on minimoitu.

Silvent air blow gun 007-P with a non scratchable nozzle.

Tavallinen paineilmapistooli vs. Silvent-paineilmapistooli

Puhalluspistoolit ja lisävarusteet turvallisuuden parantamiseen

Paineilmalla puhaltaminen voi aiheuttaa turvallisuusriskejä, jos vaaroista ei olla tietoisia eikä toimita ammattimaisesti. Valikoimissa on useita paineilmapistoolien lisävarusteita, jotka parantavat käyttäjän turvallisuutta ja vähentävät loukkaantumisriskiä.

Jatketulla puhallusputkella varustetut puhalluspistoolit lisäävät turvaetäisyyttä

Puhalluspistooleihin voidaan asentaa jatketut puhallusputket, jotka helpottavat puhallusalueille pääsyä suuremmalta etäisyydeltä. Jatketuilla puhallusputkilla varustetut puhalluspistoolit voivat olla hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun käyttäjien on pysyttävä turvallisella alueella tai päästävä syvemmälle koneistoon altistamatta itseään vaaralle. Työympäristöön liittyy myös monia muita etuja. Pidempi puhallusputki tarjoaa usein käyttäjälle paremman kahden käden otteen ja ergonomisemman työskentelyasennon. Tämä on erityisen tärkeää paremman ohjauksen varmistamiseksi korkeammilla puhallusvoimilla. Kun käytössä on jatketulla puhallusputkella varustettu paineilmapistooli, käyttäjä on kauempana puhalluslähteestä, mikä vähentää koettua melutasoa. Useimpiin paineilmapistooleihin voi tilata eri pituisia jatkoputkia.
Operator holding the air blow gun 767-L-1000 with industrial background.

Puhalluspistoolit, jotka vähentävät silmävammojen vaaraa

Puhdistuksen aikana irtoava lika, nesteet ja lastut voivat kimmota käyttäjää kohti ja aiheuttaa silmävammoja. Silmävammat ovat yksi yleisimmistä paineilmalla puhaltamiseen liittyvistä vaaroista. Saatavilla on puhalluspistooleita, joihin voidaan asentaa joko ilmakilpi tai suojakalvo turvallisuuden parantamiseksi sekä käyttäjän suojaamiseksi pölyltä ja pieniltä hiukkasilta. Ilmakilpiä ja suojakalvoja voi tilata useimpiin Silvent-puhalluspistoolisarjoihin.

Hand holding the air blow gun 007-S with an safety shield.

Liikettä helpottava kiertonivel suurille puhallusvoimille

Käytettäessä suurta puhallusvoimaa, voi olla hyödyllistä käyttää kiertoniveltä, joka helpottaa paineilmaletkun ja puhalluspistoolin ohjaamista. Tämä myös tekee liikkeistä ergonomisempia. Kiertonivel luotiin, jotta Silvent 4000 -sarjan laitteilla työskentely olisi helpompaa.

Puhalluspistoolien asentaminen

Puhalluspistoolin asennus on tärkeää hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

 

Oikea syöttöjohdon mitta

Yleisin virhe on alimitoitettu ilmansyöttö, jolloin on mahdotonta käyttää puhalluspistoolin täyttä puhallusvoimaa. Jos halutaan, että puhalluspistooli toimii parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää käyttää syöttöjohtoa, jossa on oikean kokoinen halkaisija. On myös tärkeää varmistaa, ettei paineilmajärjestelmä ole alimitoitettu, sillä tämä aiheuttaa paineen laskemisen. Paineen laskeminen voi myös johtaa puhalluspistoolin toimintahäiriöihin.

 

Estä vuodot kierreteipillä

Estä vuodot käyttämällä kierreteippiä tai muuta eristettä. Tämä on tärkeää tehokkuuden ja hyvän puhallusvoiman takaamiseksi. Vuodot voivat myös käydä ajan mittaan kalliiksi, koska paineilmaa ei voida tällöin käyttää tehokkaasti. On tärkeää, että kierteessä on esijännitys, jotta tiiviste on tiukka, joten liitäntää kiristettäessä on aina käytettävä työkaluja.

 

Asenna pikaliittimet oikein

Pikaliittimet kytketään usein suoraan puhalluspistooliin. Tämä lisää painoa ja siten nivelten kulumista. Tämän välttämiseksi ja ergonomian parantamiseksi suosittelemme pikaliittimen asentamista paineilmaletkun toiseen päähän. Näin voidaan silti tehdä nopeita ja yksinkertaisia muutoksia mutta samalla voidaan vähentää toistuvien vammojen riskiä.

Ilmansyötön merkitys

Oikean puhalluspistoolin valitseminen

Silventin valikoimissa on kuusi erilaista puhalluspistoolimallia, jotka soveltuvat käytettäviksi teollisuudessa. Kolmessa mallissa on tasainen puhallusvoima ja niitä voidaan käyttää useimmissa puhallustöissä. Kolme muuta mallia ovat puhalluspistooleja, joissa on suuri puhallusvoima. Ne on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan erittäin suurta puhallusvoimaa.

Pro One -sarjan puhalluspistoolit

Pro One -sarjassa on normaali puhallusvoima ja G 1/4″ -liitäntä

 • Ergonominen, hiljainen ja tehokas puhallus
 • Varustettu Silventin Multi-Laval-teknologialla
 • Voidaan tilata jatkoputken, ilmakilven tai suojakalvon kanssa.

Silvent air blow gun.

007-sarjan puhalluspistoolit

007-sarjassa on normaali puhallusvoima ja G 1/4″ -liitäntä.

 • Varustettu häivetilalla
 • Liitännät ylä- ja alaosassa
 • Voidaan tilata jatkoputken, ilmakilven tai suojakalvon kanssa.

Silvent air blow gun 007-S.

500-sarjan puhalluspistoolit

500-sarjassa on normaali puhallusvoima ja G 1/4″ -liitäntä.

 • Ergonominen ote pienille käsille
 • Pitkä tai lyhyt liipaisin
 • Voidaan tilata jatkoputken tai ilmakilven kanssa.

Silvent air blow gun 59002W.

2000-sarjan puhalluspistoolit

2000-sarjan puhalluspistooleissa on G 3/8″ -liitännät ja jopa viisi kertaa suurempi puhallusvoima perinteiseen paineilmapistooliin verrattuna.

 • Perinteisesti suunniteltu paineilmapistooli, jossa on suuri puhallusvoima
 • Saatavana pehmeällä kahvalla, joka eristää kuumaa ja kylmää
 • Voidaan tilata jatkoputken tai ilmakilven kanssa.

Silvent high force air blow gun 2055-S-G.

750-sarjan puhalluspistoolit

750-sarjan puhalluspistooleissa on G 1/2″ -liitännät ja jopa 12 kertaa suurempi puhallusvoima perinteiseen paineilmapistooliin verrattuna.

 • Erittäin kestävä
 • Lyhyt tai pitkä peukalo-ohjaus
 • Voidaan tilata jatkoputken kanssa

Silvent high force air blow gun 767-L

4000-sarjan puhalluspistoolit

4000-sarjan puhalluspistooleissa on G 3/4″ -liitännät ja jopa 30 kertaa suurempi puhallusvoima perinteiseen paineilmapistooliin verrattuna.

 • Varustettu kuolleen miehen kytkimellä
 • Tulee käyttää säädettävän kiertonivelen kanssa
 • Voidaan tilata jatkoputken kanssa

Silvent high force air blow gun 4015-LF.

Lisätietoja blogistamme

Suositellut tuotteet