You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
SILVENT 5920-H

Numer pozycji: 59200169175, 59200269175

SILVENT 5920-H: z przedłużonym spustem.Taka sama wydajność jak 5920.

Redukcja hałasu 77%

Oszczędności 55%

Specyfikacje techniczne

Zobacz podstawowe informacje o danych technicznych. Czytaj dalej

 

Instrukcje użytkowania

Przeczytaj Silvent Group General Instructions for Use przed zainstalowaniem produktu.