Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Silvent air knife blowing with compressed air

Vet du vad du letar efter?

Effektiva och kundanpassade luftknivar för blåsning med tryckluft

Luftknivar används oftast för att blåsa bort vätska, smuts, spån etc. från en yta eller ett föremål, men kan även användas för att skapa en luftridå.

Två argument för installation av Silvents luftknivar

En luftkniv, för blåsning med tryckluft, är ofta effektiv att installera om objektet har en störe täckningsbredd. Alla Silvents luftknivar har den optimala kombinationen av hög blåskraft, låg energiförbrukning och låg ljudnivå.

 

Energieffektiv luftkniv

Det finns stora besparingar att göra, vid blåsning med tryckluft. Vid fasta installationer används ofta öppna rör för blåsning med tryckluft. Detta är i längden en ineffektiv och energikrävande lösning, då öppna rör ger upphov till turbulens. För att öka effektiviteten och minska energianvändningen bör man därför använda en luftkniv, som minskar turbulensen och nyttjar tryckluften på ett optimalt sätt.

Alla Silvents luftknivar optimerar tryckluftsanvändningen, minskar turbulensen och sänker ljudnivån. Detta är möjligt tack vare Silvent teknologin, som skapar en likformig, jämn och rak, så kallad, laminär luftström. De specialdesignade luftknivarna gör att tryckluften nyttjas optimalt och att mindre energi går åt till uppkomsten av turbulens. På så vis är det möjligt att spara både energi och pengar.

 

 

Förbättra tillverkningsprocessen

Silvents luftknivar är ett effektivare alternativ till öppna rör, egenkonstruerade luftknivar och blåsmunstycken, vid blåsapplikationer som kräver en större täckningsbredd. Det är ofta svårt att få ett bra resultat om objektet kräver en större täckningsbredd, därför har Silvent tagit fram luftknivar som ger en jämnt fördelad blåstäckning och en effektiv blåskraft över hela objektet.

Silvents applikationsingenjörer har en unik kunskap inom området blåsning med tryckluft och de arbetar dagligen, med att hjälpa företag över hela världen, med branschspecifika applikationer. Idag används Silvents produkter i mer än 95 olika länder för att öka effektiviteten, sänka ljudnivån och optimera tryckluftanvändningen. Detta är möjligt tack vare kombinationen av lång applikationserfarenhet och unika produkter.

Silvents luftknivs-sortiment består både av standardprodukter och kundanpassade lösningar. Standardprodukterna är framtagna för att kunna användas vid allt ifrån korta till långa blåsavatånd och är därmed inte lika effektiva som de kundanpassade luftknivarna. Silvents kundanpassade luftknivar kallas SILVENT 300™ och är optimerade för varje unik applikation. Silvents applikationsingenjörer och utgår helt från kundens behov och önskemål vid designen av SILVENT 300™.

Silvents ingenjörer delar gärna med sig av sin kunskap för att nå bästa möjliga lösning. Kontakta någon av våra representanter eller fyll i kontaktformuläret nedan, så hör vi av oss till dig.

Silvent - Patented Air Technology

Hitta rätt luftkniv!

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag på en luftkniv som förbättrar din applikation. Börja med att besvara de 8 frågorna nedan, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Curved background

Välj rätt luftkniv till din blåsapplikation

En luftkniv måste vara anpassade efter en specifik applikation för att vara effektiv. Det är då möjligt att optimera blåskraften, blåsvinkeln och luftknivens täckningsbredd till den specifika applikationen, vilket garanterar bästa möjliga resultat. I annat fall är risken att uppgiften inte utförs med önskat resultat eller att onödigt mycket tryckluft används. Det är därför viktigt att utgå från varje unik applikation för att ta fram rätt luftkniv. Inledningsvis är det ofta vanligt att utgå ifrån täckningsbredden och syftet med applikationen.

Vi hjälper gärna till att hitta en luftkniv som uppfyller dina krav. Börja med att besvara de 8 frågorna i vår checklista. Utifrån svaren hjälper våra ingenjörer sedan till att ta fram ett förslag på en effektiv lösning.

Att välja Silvent innebär att du får marknadens absolut bästa lösning inklusive full teknisk support avseende blåskraft, blåsmönster, blåsavstånd, blåsvinkel och övriga installationsråd. Kontakta något av Silvents representanter eller fyll i formuläret nedan för att bli guidad till den mest effektiva lösningen för din applikation.

 

Experthjälp från Silvents applikationsingenjörer

Silvents kundanpassade luftknivar, SILVENT 300™, anpassas helt efter den enskilda applikationen och efter kundens krav, för att möjliggöra ett så effektivt resultat som möjligt. Luftknivarna designas av Silvents ingenjörer på huvudkontoret i Sverige och samtliga luftknivar testas innan leverans. Du får en ritning på luftkniven, installationstips, förslag på passande tillbehör och all teknisk data för luftkniven. Vi vill att det skall kännas tryggt och smidigt att investera i en SILVENT 300™ luftkniv.

  • Vägledning i hela processen
  • Silvents kunskap och erfarenhet
  • Utformning av luftkniven
  • Stöd under installationen
  • Högkvalitativ produkt

Engineer working on CAD drawing.

Installation av luftkniv

För att garantera en effektiv blåskraft är det vitkgit att luftkniven installeras på rätt sätt och att rekommenderade justeringar genomförs.

 

Undvik underdimensionering av matningsledningen

Ett av de vanlgaste misstagen, vid installation av en luftkniv, är underdimensionering av matningsledningen. Detta påverkar luftknivens prestanda vilket kan ha negativ inverkan på applikationen. Vid underdimensionering kan blåskraften tillexempel bli för låg eller ojämnt fördelad över luftkniven, vilket orsakar problem vid blåsningen. Det är även viktigt att tänka på att tryckluftssystemet inte är underdimensionerat, då detta ger upphov till tryckfall.

 

Rätt blåsavstånd mellan luftkniven och objektet

Blåsavståndet, mellan luftkniven och objektet, är viktigt för att försäkra tillräcklig blåskraft över hela objektet, men även för att minimera ljudet. Det optimala avståndet beror på applikationen, men vissa generella rekommendationer finns. Vid generell renblåsning är det ofta fördelaktigt att placera luftkniven 200 – 300 mm från objektet och vid bortblåsning av oljebaserade vätskor är det ofta rekommenderat att placera luftkniven på ett kortare avstånd. För att optimera installationen av luftniven ytterligare är det även viktigt att optimera luftstrålens vinkel. Detta är framförallt viktigt vid applikationer avsedda för avlägsning av vätskor.

 

Optimera och justera blåskraften

För att optimera applikationen är det viktigt att justera blåskraften efter applikationens syfte. På så vis används endast den mängd tryckluft som krävs för att utföra arbetet, vilket ofta gör det möjligt att minska energiåtgånden och sänka ljudnivån. Blåskraften finjusteras bäst genom att använda en tryckregulator som justerar matningstrycket. Det är även möjligt att justera blåskraften med hjälp av en strypventil, som justerar luftmängden, dock bidrar denna typ av reglering ibland till viss turbulens. I vissa luftknivsapplikationer är det även möjligt att justera blåskraften beroende på blåsområde, som tillexempel större blåskraft i centrum av luftkniven.

Viktigt med rätt lufttillförsel

Mer kunskap på vår blogg

Några av våra produkter