You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#83. Titreşimli bir besleyicide bileşenleri istenen konuma göre sıralama

Şirket, bileşenleri titreşimli besleyiciye doğru şekilde yerleştirmek için basınçlı hava kullandı.Bileşenleri bıraktıklarında doğru konumda olduklarından emin olmak için besleyicinin birkaç yerinde basınçlı hava ile üfleme kullanılır.Verimsiz, türbülanslı akışlar ve yüksek ses seviyeleri üreten açık boru üfleme ekipmanı kullanıyorlardı.

Sonuç
Türbülansı azaltan bir hava nozulu monte edilerek, basınçlı hava ile üflerken ses seviyesinin düşürülmesi mümkün olmuştur. Hava nozulu ayrıca, bileşenlerin konumlandırılmasına yardımcı olan ve böylece uygulamanın daha verimli olmasını sağlayan daha iyi bir üfleme alanı sağladı.
Çözüm
SILVENT X01 hava nozulu , bileşen beslemesini düzene sokan yönlendirilmiş, konsantre bir hava akımı sağladı. Hava nozulunun benzersiz teknolojisi sayesinde, ses seviyesini azaltmak ve basınçlı havayı daha verimli kullanmak da mümkündü.Bunun sadece üretim üzerinde olumlu bir etkisi olmadı, aynı zamanda operatörler için çalışma ortamını iyileştirdi.
Ürün Sayfasına Git: X01