You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

HAVA NOZULU
SILVENT 703 A

Sıra Numarası: 07030129002, 07030229002

SILVENT 703 A: 703'ün ayarlanabilir bir versiyonudur. Merkez hattı etrafında en fazla 30° ayarlamaya izin verir. Kurulum ve üfleme açısının ince ayarı için gereken süre önemli ölçüde azaltılır. 703 ile aynı performansa sahiptir.

Gürültü azaltma 67%

Enerji Tasarrufu 38%

Teknik Detaylar

Teknik veriler hakkında temel bilgilere bakınız. Daha Fazla Bilgi

 

Kullanım için talimatlar

Ürünü kurmadan önce Silvent Group Genel Kullanım Talimatlarını okuyun.