You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Hava Bıçakları

Hava bıçakları, sıvıları, kirleri, havadan gelen tortuyu, vb. yüzeylerden veya nesnelerden üfleyerek temizlemek için yaygın şekilde kullanılır. Silvent hava bıçakları, mekanik temas olmaksızın pnömatik bir kazıma etkisi ortaya koyan geniş ve etkili bir hava akışı oluşturur. Tüm Silvent hava bıçakları yüksek üfleme kuvveti, düşük enerji tüketimi ve düşük gürültü seviyelerinin optimum kombinasyonunu sunar.