Silvent Teknologin

Tyst och effektiv blåsning med tryckluft

Silvent Teknologin reducerar turbulensen och skapar en mer likformig, jämn och rak luftstråle vid blåsning med tryckluft, vilket brukar ibland benämnas som en laminär luftstråle.

 

Rätt nyttjande av Silvent Teknologin innebär: 

  • Sänkt bullernivån med 50%
  • Minskad risk för arbetsrelaterade skador
  • Minskad energiförbrukning med 35%

i relation till blåsning med ett öppet rör.

1. Sänkt bullernivån 

Den reducerade turbulensen gör det möjligt att sänka bullernivån vid blåsning med tryckluft. De specialdesignade munstyckena bidrar också till en lägre ljudnivå, då de delar upp luften i flera unikt designade hål eller slitsar. Om luften blåses genom flera mindre hål, istället för ett stort hål, höjs delar av frekvensområdet till nivåer som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och skadas av.

Varför ska man sänka ljudnivån? Läs mer här.

 

2. Minskad risk för arbetsrelaterade skador

Munstyckets speciella design förhindrar även att munstyckets mynning kan blockeras av operatören av misstag. Vid total blockad skulle operatören kunna skadas allvarligt. Om trycket blir för högt, vilket kan ske vid total blockad, kan tryckluften tränga in under huden på operatören. Detta kan leda till allvarliga skador som till exempel luftembolism och hjärnblödning. Silvent Teknologin minimerar risken för denna typ av skador och uppfyller myndigheternas säkerhetskrav.

Vilka fler faror finns vid blåsning av tryckluft? Läs mer här.

 

3. Minskad energiförbrukning

Eftersom mindre energi går åt till uppkomsten av turbulens kan större mängd tillförd energi utnyttjas vid blåsningen med tryckluft. Detta ger en effektivare blåsning. Silvent Teknologin gör även att det uppstår ökad medejektering, vilket betyder att tryckluften drar med sig den omkringliggande luften. På så vis kan man få ut samma effekt med mindre energimängd.

Många blåsapplikationer är ineffektiva, läs mer här.

 

 

Samtliga produkter från Silvent är utformade efter en speciell design för att skapa en unik blåsteknologi, Silvent Teknologin. Detta tillsammans med unik kunskap gör det möjligt att förbättra och effektivisera de flesta blåsapplikationerna inom industrin.

Säkra blåspistoler

Sänk ljudnivån genom att använda blåspistolen Pro One som har ett specialdesignat munstycke som sänker ljudnivån med 10dB(A).

Läs mer

Blåsmunstycken

Spara energi genom att använda Silvents munstycken. Vill du få hjälp att välja rätt munstycke?

Läs mer

Silvent har fler teknologier!

Ljuddämpare med varningsindikator

Läs mer

Vill du bli guidad?

Boka upp en telefontid med oss för genomgång av vårt produktsortiment.

Boka möte